โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นฯ ให้ยืมปั่นฟรี ที่งานเกษตรชวนปั่น Ride to meet U @ KU

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมสนับสนุนงาน “เกษตรชวนปั่น Ride to meet U @ KU” ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยนำรถจักรยานสาธารณะปันปั่น จำนวนกว่า 100 คัน มาแบ่งปันให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ยืมฟรี พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลและซ่อมบำรุงจักรยาน ให้แก่ผู้ที่มาร่วมปั่นจักรยานชมทิวทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสวนรถไฟ เพื่อปลุกกระแสให้ชาวกรุงเทพหันมาปั่นจักรยานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น