โปรแกรมแผนที่นำทาง NOSTRA Map Thailand แผนที่สัญชาติไทยเพื่อนักเดินทาง

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้นำการบริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยรายใหญ่ที่สุด ภายใต้แบรนด์นอสตร้า (NOSTRA) เปิดเผยว่าปัจจุบันยอดการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น NOSTRA Map Thailand มีจำนวนถึงกว่า 4 แสนดาวน์โหลด นับเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ โดยแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดแผนที่ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศ ตลอดจนความตื่นตัวของผู้บริโภคที่ใช้เทคโนโลยีด้านแผนที่เพื่อการเดินทางมากขึ้น จุดเด่นของโปรแกรมแผนที่นำทางนอสตร้า คือ แสดงรายละเอียดตำแหน่งสถานที่สำคัญและถนน ตรอก ซอยเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลและเดินทางได้อย่างมั่นใจ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสำรวจและพัฒนาข้อมูลแผนที่ให้มีความถูกต้องและทันสมัย โดยมีทีมสำรวจที่มีความชำนาญและเข้าใจสภาพแวดล้อมในพื้นที่ประเทศไทยเป็นอย่างดี นอกจากบริการแผนที่บนมือถือแล้ว นักเดินทางยังสามารถใช้แผนที่นอสตร้าได้จากเครื่องจีพีเอสนำทาง ยี่ห้อ Garmin และ Speednavi รวมถึงใช้แผนที่ในรูปแบบหนังสือแผนที่ ซึ่งนอสตร้าจัดทำร่วมกับสำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น และสำนักพิมพ์สารคดีชุดนายรอบรู้

NOSTRA Map Thailand เป็นแอพพลิเคชั่นแผนที่เพื่อการเดินทางสำหรับผู้ใช้งานทั้ง iOS และ android ใช้สำหรับการนำทางหรือดูแผนที่ประเทศไทย ซึ่งให้รายละเอียดต่างๆ อย่างครบครัน ไม่ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหน คุณก็สามารถค้นหาได้จากโปรแกรมแผนที่นำทางได้ทันที แผนที่เวอร์ชั่นล่าสุด (2.0.1) มีรายละเอียดแสดงตำแหน่งสถานที่สำคัญมากกว่า 9 แสนรายการ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ATM และอื่นๆ อีกมากมาย ถือได้ว่าเป็น app แผนที่นำทางระดับพรี่เมี่ยมที่พัฒนาโดยคนไทยที่มุ่งให้ประโยชน์กับนักเดินทางในประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมบริการแผนที่นอสตร้าที่ www.nostramap.com หรือ ดาวน์โหลด NOSTRA Map Thailand ฟรี!! จาก App store และ Google Play หรือใช้บริการแผนที่ประเทศไทยออนไลน์ ได้ที่ map.nostramap.com