นอสตร้าโชว์โซลูชั่น NOSTRA Logistics ในงานสัมมนาโครงการสร้างโอกาสซอฟต์แวร์ไทยกับกลุ่มโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชี้ช่องลดต้นทุนขนส่งแก่ผู้ประกอบการ SME

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทโกลบเทค จำกัด ได้ร่วมออกบูธ NOSTRA Logistics แสดงโซลูชั่นระบบติดตามรถยนต์ (GPS Tracking) ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในโครงการสร้างโอกาสซอฟต์แวร์ไทยกับกลุ่มโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ซึ่ง NOSTRA Logistics เป็นระบบที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการกลุ่มรถขนส่ง วางแผนเส้นทางในการขนส่งสินค้า ติดตามพฤติกรรมคนขับรถและอัตราการใช้น้ำมันได้โดยประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับคือ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานขนส่งและลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่ http://www.nostramap.com/TH/business_logistic.aspx