“น้ำทิพย์” ผนึกพลังรักสิ่งแวดล้อมกับ 7-Eleven ส่งเสริมสินค้าน้ำดื่ม “คิดมาเพื่อโลก” เพื่อลูกค้าทั่วประเทศ

น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” จากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย โดย นายประกรณ์ เมฆจำเริญ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมเดิร์นเทรด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญน้อย อุบลวัฒนา (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ผนึกพลังรักสิ่งแวดล้อมนำเสนอ น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ภายใต้ตราสัญลักษณ์ เซเว่น ซีเล็ค (7 Select) จากความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดี ทำให้ “น้ำทิพย์” ได้เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

“น้ำทิพย์” ถือเป็นสินค้าพันธมิตรรายแรก ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของเซเว่นฯ และเป็นแบรนด์เครื่องดื่มเจ้าแรก ที่ได้รับเลือกร่วมทำกลยุทธ์การตลาดแบบโคแบรนดิ้ง เซเว่น ซีเล็ค เนื่องจากน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ในนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบ “อีโค-ครัช” นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะใช้พลาสติกน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิม และเมื่อดื่มหมดสามารถบิดขวดเพื่อลดพื้นที่จัดเก็บขยะรีไซเคิลอีกด้วย ตรงกับแนวทางการดำเนินงานของ เซเว่น อีเลฟเว่นที่ต้องการส่งเสริมและนำเสนอสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ “น้ำทิพย์” ที่วางจำหน่ายภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ จะมีโลโก้สัญลักษณ์ เซเว่น ซีเล็ค ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการยืนยันคุณค่าร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งสองแบรนด์