มูลนิธิเอสซีจี จับมือ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เปิดตัว โปสเตอร์วันหนังสือเด็กแห่งชาติและวันหนังสือเด็กนานาชาติ ปี 2556 รณรงค์ให้สังคมไทยรักการอ่าน

มูลนิธิเอสซีจี และ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำโปสเตอร์วันหนังสือเด็กแห่งชาติและวันหนังสือเด็กนานาชาติ ปี 2556 ภายใต้คำขวัญ ‘อ่านหนังสือ คือ อ่านโลก’ (Read Books, Read the World) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนในสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของการการอ่าน โดยกำหนดเปิดตัวโปสเตอร์ ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 12.00 – 12.30 น. ณ เวทีห้องประชุม 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินชื่อดังผู้สร้างสรรค์ภาพ มาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดในการออกแบบ พร้อมแจกโปสเตอร์และลายเซ็นเป็นที่ระลึก

สำหรับผู้สนใจนำโปสเตอร์ไปเผยแพร่สามารถติดต่อขอรับได้ที่มูลนิธิเอสซีจี โทร. 0 2586 5505