เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยกลยุทธ์ความร่วมมือแบบ Innovative Collaboration มุ่งสร้างคู่ธุรกิจเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินหน้ากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบ Innovative Collaboration หรือการพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านสินค้าและบริการ จับมือเบทาโกรพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โพลิโอเลฟินส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า เอสซีจี เคมิคอลส์ มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับคู่ธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์สร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง ทั้งกับเจ้าของแบรนด์ ผู้แปรรูป ซัพพลายเออร์ รวมถึงผู้บริโภค โดยพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกับคู่ธุรกิจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ทดสอบสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ รวมถึงสร้างโอกาสให้เติบโตร่วมกัน ล่าสุด เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับเครือเบทาโกร พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็งเพื่อแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์ฉีกขาดระหว่างขนส่ง โดยร่วมเรียนรู้แนวทางแก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ และทดสอบจริงในกระบวนการผลิต ทั้งของโรงงานเบทาโกรและโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และมั่นใจได้ในคุณภาพ

“เอสซีจี เคมิคอลส์ ตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่าการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ขาย ด้วยแนวทางการทำงานแบบ Innovative Collaboration ที่มีหัวใจของความสำเร็จอยู่ที่คนและการเปิดใจของทั้งสองฝ่าย โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ได้ปลูกฝังให้คนของเราเปิดใจและคิดนอกกรอบ (Open & Challenge) เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและทราบความต้องการของคู่ค้าอย่างแท้จริง สามารถคิดแทนคู่ค้าอย่างจริงใจในส่วนที่เอสซีจี เคมิคอลส์มีความถนัดและเชี่ยวชาญ และยังคิดต่างในการแก้ปัญหาและหาทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งอาจเป็นความต้องการที่ซ่อนเร้นของคู่ค้า เพื่อให้เกิดนวัตกรรมสินค้าและบริการที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกันได้” นายยุทธนา กล่าว

นายไผท ปรปักษ์ขาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครือเบทาโกร กล่าวว่า เบทาโกร ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ได้มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูงและปลอดภัย นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพบรรจุภัณฑ์ เพื่อผู้บริโภคปลายทางได้รับอาหารที่สดใหม่และสะอาดอยู่เสมอ จึงร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาดเสียหายระหว่างขนส่ง ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์อาหารที่ปนเปื้อนได้ และยังทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า อาหารในบรรจุภัณฑ์สะอาดปลอดภัย

“เบทาโกรมีความมั่นใจในความเป็นมืออาชีพและความจริงใจในการทำงานร่วมกันกับของเอสซีจี เคมิคอลส์ เราจึงพร้อมเปิดบ้านให้เอสซีจี เคมิคอลส์ศึกษาข้อมูลการผลิตของเราทุกขั้นตอนอย่างเปิดเผย ขณะที่เอสซีจี เคมิคอลส์เปรียบเสมือนที่ปรึกษาที่ช่วยคิดแทนในบางมุมที่เราคาดไม่ถึง เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของเบทาโกรและลูกค้าปลายทาง นับเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ” นายไผท กล่าวเพิ่มเติม

นายธนพัต กวีไตรภพ Global Flexible Packaging Department Manager บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ หนึ่งในทีมงานที่ดูแลด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกับเบทาโกร กล่าวว่า เอสซีจี เคมิคอลส์ มุ่งให้บริการและคำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging Solution Provider) โดยให้คำปรึกษาการเลือกใช้วัสดุพลาสติก และพัฒนาสูตรใหม่เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน รวมถึงบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นที่กระบวนการทำงานร่วมกัน ทีมงานของเอสซีจี เคมิคอลส์ได้ทำความเข้าใจต่อความต้องการของเบทาโกรเสมือนเป็นคนในครอบครัว วิเคราะห์ปัญหา เครื่องจักร และสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน จากนั้นประสานงานกับโรงงานเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ และทดสอบคุณสมบัติก่อนใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้บรรจุภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณสมบัติเหนียว ทนทาน ลดการฉีกขาดเสียหายได้มากถึง 100% ทำให้อาหารปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนระหว่างขนส่ง สามารถทนความเย็นได้มากถึง ลบ 18 องศาเซลเซียส ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากลดการใช้เม็ดพลาสติกลง 20% เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่บางลง แต่แข็งแรงและสามารถใช้งานได้ดีอีกด้วย

นอกจากนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกับคู่ธุรกิจอื่น ๆ ทั้งด้านการบริการ (Collaboration Service) อาทิ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ร่วมกับบริษัท มาสเตอร์แพค จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการขนส่งสินค้ามากยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความร่วมมือพัฒนาโปรแกรมทางการเงินร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อให้ผู้แทนจำหน่ายเม็ดพลาสติกสามารถลดขั้นตอนการทำเอกสาร และดำเนินธุรกิจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงด้านสินค้า (Collaboration Product) เอสซีจี เคมิคอลส์ได้ให้บริการและคำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging Solution Provider) ร่วมกับพรีแพค ประเทศไทย เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์และแม่พิมพ์ รวมทั้งพัฒนาการผลิตและสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้กับวุ้นมะพร้าวเอ็นซี โคโคนัท เป็นต้น