โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นฯ เปิดให้บริการ 12 สถานี เริ่ม 1 พ.ค. นี้

โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น โดยกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการสถานีจักรยานปันปั่น จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ สถานีจามจุรีสแควร์ สถานีสยามสแควร์ สถานีสยามเซ็นเตอร์ สถานีจุฬาฯ (หน้าคณะวิทยาศาสตร์) สถานีจุฬาฯ 2 (ตรงข้ามเตรียมอุดม) สถานีมาบุญครอง สถานีสยามพารากอน สถานีเซ็นทรัลเวิล์ด 1 (ถ.พระราม 1) สถานีเซ็นทรัลเวิล์ด 2 (ถ.ราชดำริ) สถานีกรุงศรีฯ (เพลินจิต) สถานีคอนแวนต์ (สาธรเหนือ) และสถานีอาคารรัจนาการ (สาธรใต้) โดยเริ่มให้บริการยืม-เช่าและคืนรถจักรยาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกหรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 20.00 น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.punpunbikeshare.com และ www.facebook.com/Punpunbikeshare หรือสายด่วน 087-029-8888