ธนาคารกรุงเทพ คว้า 2 รางวัลใหญ่จากวารสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ ด้านบริการส่งออกและนำเข้า และธนาคารพันธมิตรยอดเยี่ยมในประเทศไทย

นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า นำทีมผู้บริหารพร้อมพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จในโอกาสที่วารสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ (The Asian Banker) ประกาศยกย่องธนาคารกรุงเทพในฐานะ ‘ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย (Best Trade Finance Bank)’ และ ‘ธนาคารพันธมิตรยอดเยี่ยมในประเทศไทย (Leading Counterparty Bank)” ประจำปี 2012 ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีพันธมิตรคู่ค้าและเครือข่ายสาขาต่างประเทศมากที่สุด ด้วยจำนวนถึง 27 สาขา ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลก ประกอบกับเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นและมีสาขาถึง 4 แห่งในประเทศจีน และเป็นพันธมิตรกับ ThaiTrade.com ที่ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศของลูกค้าให้ขยายสู่ตลาดโลก สำหรับรางวัล Best Trade Finance Bank ธนาคารได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน พร้อมรางวัล Leading Counterparty Bank ที่ได้รับเป็นครั้งที่ 2 ของการประกาศรางวัล