โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 3” เปิดรับสมัครกิจการเพื่อสังคมจากเยาวชนทั่วประเทศแล้ววันนี้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเวทีในการสร้าง “ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่” ภายใต้โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 3” หรือ “BANPU Champions for Change 3” ด้วยแนวคิด “30 กิจการเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่ ผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายเพื่อสังคม” โดยเปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี รวมกลุ่มกัน ไม่เกิน 4 คน จากทั่วประเทศ มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม ด้วยการส่งโครงการกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในรูปแบบที่ตนเองสนใจ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2556 นี้

ในปีนี้ โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงรุ่นที่ 3 แล้ว และจะเป็นปีที่โครงการฯ สนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้ทดลองไอเดียกิจการเพื่อสังคมครบ 30 กิจการ ซึ่งสอดคล้องกับการครบรอบ 30 ปี ของบ้านปูฯ โดยเน้นกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างที่ปรึกษาอาสาสมัครกับกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับคัดเลือก รวมทั้งกิจการที่ได้รับการสนับสนุนในปีที่ผ่านๆ มา เพื่อให้เกิดพลังร่วมเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างเสริมให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ และความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม เลขที่ 444 โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02 938 2636 อีเมล์ banpuchampions@gmail.com Facebook: www.facebook.com/banpuchampions