แม็คโครเปิดสาขาตราด มุ่งช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมชูจุดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ขานรับนโยบายเมืองสีเขียว

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจร ในระบบสมาชิก ได้รับเกียรติจาก นางเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดแม็คโคร สาขาตราด พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่เขตประถมศึกษาจังหวัดตราด โดยนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และนายสมนึก แก้วสุขศรี ผู้จัดการทั่วไปแม็คโคร สาขาตราด เป็นผู้มอบในโอกาสเปิดแม็คโคร สาขาตราด

แม็คโคร สาขาตราด ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ต.วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด เปิดให้บริการรองรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีผลกำไร พร้อมกันนี้ยังชูจุดเด่นด้วยการเป็นอาคารประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ขานรับกับนโยบายเมืองสีเขียวของจังหวัดตราด