ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ให้การสบับสนุน “โครงการมอบทุนบุตร – ธิดาสมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ”

นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” ให้การสนับสนุน “โครงการมอบทุนบุตร – ธิดาสมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” จำนวนเงิน 100,000 บาท นำโดย คุณสุทิษา สุภารัตน์ อุปนายก สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับมอบ