“ทีพีไอโพลีน”ฉลองขายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาทฉลุย

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทีพีไอโพลีน ฉลองความยินดีร่วมกัน หลังจากที่ทีพีไอ โพลีนประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 3 พันล้านบาท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ที่ได้เสนอขายไปเมื่อวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักลงทุนได้ให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทชุดนี้เป็นอย่างมาก จากเดิมที่กำหนดวงเงินในการเสนอขายไว้ที่ 1,500 ล้านบาท แต่ด้วยผลการตอบรับและปริมาณความต้องการที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ปรับเพิ่มมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายอีก 1,500 ล้านบาท เป็นมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน