"ทีพีไอ เพาเวอร์" มอบทุนการศึกษา

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร และนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ผู้บริหาร บริษัท ทีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด ให้เกียรติต้อนรับนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงานและคณะ ในฐานะประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาหรืออุปกรณ์วิจัยให้แก่สาขาจุลชีวะวิทยา สำนักวิทยาศาสตร์ ม.สุรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในประเทศ โดยงานพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคารทีพีไอ ทาวน์เวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้