Krungsri Simple to Share ‘ร่วมทำดี ด้วยการแบ่งปัน ปี 3’ ร่วมสร้างให้สังคมไทยเป็น ‘สังคมแห่งการให้ และแบ่งปัน’

กรุงศรี จัดกิจกรรม Krungsri Simple to Share ‘ร่วมทำดี ด้วยการแบ่งปัน ปี 3’ ต้อนรับเปิดเทอม ตอน ‘เติมรัก เติมรู้ สู่ใจน้อง’ สานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่น้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เมื่อเร็วๆ นี้