ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ครั้งที่ 2 สำหรับลูกค้านักลงทุน เรื่อง เศรษฐกิจจีน : นัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและโอกาสในการลงทุน

นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ก่วน มู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนานุกรมความรู้ เรื่อง ‘เศรษฐกิจจีน นัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและโอกาสในการลงทุน’ ประกอบด้วย มร.หลิว เจี้ยนเฝิง อดีตรัฐมนตรีฝ่ายบริหารกระทรวงการบินพลเรือน มาดามสิง โฮ่วหยวน รองประธานสถาบันศึกษาวิจัยด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ มร.เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน สมาชิกสภาบริหารฮ่องกง และนายธนากร เสรีบุรี รองประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพได้จัดเสวนานุกรมขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนผู้สนใจได้เสริมสร้างข้อมูลความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับวงการเศรษฐกิจ ธุรกิจการเงิน และการลงทุน ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจของอาเซียนละประเทศจีนเป็นสำคัญ