“ถิรไทยแชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ” โครงการกระตุ้นจิตสำนึกรักและประหยัดพลังงานในเยาวชน

ถิรไทย จัดโครงการสัมฤทธิ์ผล จากความร่วมมือเป็นอย่างดี ของการผนึกกำลัง 3 การไฟฟ้าหลัก กฟน. กฟผ. กฟภ. ร่วมด้วย สพฐ. กับโครงการ “ถิรไทยแชมเปี้ยนโรงเรียนประหยัดไฟ” เพื่อปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน คัดจาก 12 โรงเรียน ที่โดดเด่น ออกรายการ จนเหลือ 5 ทีม เพื่อเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท โดย โรงเรียน ไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก จ.น่าน คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาด และซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงรายเดียวในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดไฟ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันพลังงานต่างๆ ถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยและไม่เห็นคุณค่า จนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงานงานขั้นพื้นฐานควรเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกของการอนุรักษ์พลังงาน ถิรไทยเล็งเห็นคุณค่าของพลังงานจึงได้จัดโครงการ “ถิรไทยแชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ” เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน

โดยโครงการ “ถิรไทยแชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ” เป็นการแข่งขันประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดโครงการ โดยคัดเลือกจาก 12 โรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่น จนเหลือเพียง 5 ทีม ผู้เข้ารอบ ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ รวมไปถึงรางวัลชมเชยต่างๆ ซึ่งได้มีการทำพิธีมอบและติดแผ่นป้าย เพื่อเป็นการประกาศว่าโรงเรียนเหล่านี้เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกแล้ว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ได้ออกรายการโทรทัศน์เพื่อนำเสนอโครงการของโรงเรียนตนเองและรูปแบบการดำเนินงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติแล้วได้ผลจริง โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 60,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รับทุนการศึกษารางวัลละ 25,000 บาท

สำหรับผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียน ไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก จ.น่าน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียน กันตังรัษฎาศึกษา จ.ตรัง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และรางวัลชมเชย ได้แก่โรงเรียน ประจันตราษฎร์บำรุง จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน