กสิกรไทยผนึกบสย. สมาคมแฟรนไชส์ หนุนแฟรนไชส์ซีหน้าใหม่ ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้านบาท ส่วนลดดอกเบี้ย 1% โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย จับมือ บสย. และสมาคมแฟรนไชส์ฯ ตอบรับกระแสนักธุรกิจรายใหม่สู่ธุรกิจแฟรนไชส์หนุนเงินกู้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท ลดดอกเบี้ย 1% ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมให้องค์ความรู้ คำปรึกษา และโอกาสพบ 17 สุดยอดแบรนด์แฟนไชส์ระดับแนวหน้า จาก 4 อุตสาหกรรมเด่น วันที่ 8 – 11 ก.ค.นี้ ที่ K SME Knowledge Center จามจุรีสแควร์

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 นี้ คาดว่าจะมีผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์มากกว่า 40,000 ราย หรือเติบโตจากปีก่อนกว่า 30% ขณะที่วงเงินสำหรับการลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์มีจำนวนที่สูงขึ้น มูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 850,000 บาทต่อ 1 สาขาธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงขึ้นจากระยะเวลาก่อนหน้า สาเหตุมาจากผู้ลงทุนคัดเลือกลงทุนในแบรนด์แฟรนไชส์คุณภาพในระดับสูงขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนเงินลงทุนส่วนตัวที่ผู้ประกอบการจะใช้นำมาเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์กลับมีทิศทางตรงกันข้าม ส่งผลให้ความต้องการการสนับสนุนด้านเงินลงทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเห็นได้จากแนวโน้มของจำนวนผู้สนใจทำธุรกิจ และเข้ามาติดต่อขอสินเชื่อเพื่อไปทำธุรกิจแฟรนไชส์จำนวนมาก อย่างไรตาม ผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน การขาดประสบการณ์ในการทำธุกริจ รวมทั้งองค์ความรู้ที่จะช่วยในการตัดสินใจวางแผน

ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย จึงร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสมาคมธุรกิจ แฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดงาน K SME Franchise เปิดง่าย ขายคล่อง วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2556 ณ K SME Knowledge Center อาคารจามจุรีสแควร์ ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจซื้อสิทธิ์ธุรกิจแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซี ได้พบปะและปรึกษาการทำธุรกิจกับผู้ขายสิทธิ์แฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์ ชั้นนำ และรับสิทธิประโยชน์ทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้ พร้อมสำหรับใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่

ด้านเงินทุน ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจลงทุนซื้อสิทธิ์ในธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพ สามารถสมัครขอสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีบสย. เป็นผู้ค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 2 ล้านบาท ซึ่งผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพียงได้รับสิทธิ์บริหารจากผู้ขายสิทธิ์แฟรนไชส์ที่ผ่านหลักเกณฑ์ของโครงการ K SME Franchise Credit ของธนาคารกสิกรไทยและของ บสย.แล้วเท่านั้น ซึ่งโอกาสการได้รับอนุมัติสินเชื่อมีสูงเนื่องจากหลักการพิจารณาเป็นการนำรายได้ในอนาคตจากธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบการพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนร่วมงาน จะได้รับทันทีสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% เพื่อใช้เป็นสิทธิ์พิเศษเมื่อสมัครขอสินเชื่อภายในงานอีกด้วย งาน K SME Franchise เปิดง่าย ขายคล่องดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ธนาคารฯ ตั้งเป้าหมายมีผู้สนใจขอสินเชื่อภายในงาน 100 ราย คิดเป็นวงเงิน 80 ล้านบาท

ด้านองค์ความรู้ ภายในงาน K SME Franchise เปิดง่าย ขายคล่องจะมีเจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์ชื่อดังซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วม K SME Franchise Credit ของธนาคารกสิกรไทยออกงานจำนวน 17 แฟรนไชส์ โดยในแต่ละวัน จะมีแฟรนไชส์มาออกงาน แบ่งเป็นรายอุตสาหกรรม รวม 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ วันที่ 8 ก.ค. ธุรกิจอาหาร วันที่ 9 ก.ค. ธุรกิจกาแฟ เบอเกอรี่ และร้านสะดวกซื้อ วันที่ 10 ก.ค. ธุรกิจบริการ และธุรกิจการค้า และวันที่ 11 ก.ค. ธุรกิจการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้พบปะพูดคุยกับผู้ขายสิทธิ์แฟรนไชส์โดยตรง นอกจากนี้ภายในงาน ธนาคารกสิกรไทย ได้เตรียมทีมธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นทีมงานพิเศษที่พร้อมให้ข้อมูลทั้งเรื่องธุรกิจแฟรนไชส์ และรายละเอียดทางการเงิน เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์รายใหม่อีกด้วย

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้าสู่ธุรกิจนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะติดขัดเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันและขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ บสย.จึงมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่ ลงทุนซื้อสิทธิ์ในธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ของบสย.และธนาคารฯ โดย บสย.ทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันผ่านการค้ำประกันสินเชื่อกลุ่ม New Start-up วงเงินค้ำประกันสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย และฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

นายสวาสดิ์ มิตรอารี นายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์ เปิดเผยว่า งาน K SME Franchise เปิดง่าย ขายคล่องดังกล่าวจะเป็นการรวมผู้ขายสิทธิ์แฟรนไชส์ชั้นนำของประเทศ จำนวน 17 แฟรนไชส์ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ทั้งสิ้น เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทำธุรกิจได้พบกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ เพิ่มความมั่นใจในการลงทุน ขณะเดียวกันผู้เริ่มทำธุรกิจรายใหม่จะมีโอกาสได้เข้าพบปะและพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจผู้ขายสิทธิ์แฟรนไชส์โดยตรง รับฟังประสบการณ์ธุรกิจในเชิงลึก ช่วยให้มองเห็นปัจจัยในการทำธุรกิจได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น

นายพัชร กล่าวตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยได้จัดทำ โครงการ K SME Franchise Credit ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเฉพาะทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่ผู้ขายสิทธิ์แฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) ให้มีความรู้และมีช่องทางในการขยายธุรกิจและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าซื้อสิทธิ์ในแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) สมัครขอสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย โดยธนาคารได้คัดเลือกแบรนด์แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันธนาคารฯ มีจำนวนผู้ขายสิทธิ์แฟรนไชน์ที่เข้าร่วมโครงการ K SME Franchise Credit จำนวน 67 แฟรนไชส์และมียอดขอสินเชื่อจากผู้สนใจทำธุรกิจหรือแฟรนไชส์ซี จำนวน 870 ล้านบาท โดยเป็นยอดสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว จำนวน 826 ล้านบาท คิดเป็นแฟรนไชส์ซีจำนวน 341 ราย จากเป้าหมายวงเงินสินเชื่อ K SME Franchise Credit จำนวน 1,800 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นมา ธนาคารฯ ได้มีการจัดตั้งทีมธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นทีมพิเศษที่ให้ข้อมูลการดำเนินการด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะ เป็นลักษณะ One Stop Service ดำเนินการสินเชื่อแบบเบ็ดเสร็จทั่วประเทศ