เอสซีจี โลจิสติกส์ เปิดตัว Logistics Command Center ชูนวัตกรรมโลจิสติกส์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าและธุรกิจ

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และทีมผู้บริหารเอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมเปิดตัว Logistics Command Center หรือศูนย์ควบคุมและบริหารระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสถานะการขนส่ง ด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถติดตามสถานะรถขนส่งในทุกขั้นตอนได้แบบทันที (Real Time) ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมความปลอดภัยและตรวจสอบสถานะการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้กับลูกค้า รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

เอสซีจี โลจิสติกส์ มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าและธุรกิจ พร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับพนักงานและคู่ธุรกิจทุกราย ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนาคู่ธุรกิจให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการความปลอดภัยด้วยตนเอง และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน