เคทีซีนำสื่อมวลชนและพนักงานร่วมกิจกรรมปันความรู้ “เจาะลึกกว่าจะเป็นธนบัตรกับเคทีซี” ณ ธปท.

นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะสื่อมวลชน พนักงาน และนิสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ Learn & Earn @ KTC ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” เข้าร่วมกิจกรรมปันความรู้ “เจาะลึกกว่าจะเป็นธนบัตรกับเคทีซี” ชมกระบวนการผลิตการจัดการธนบัตร และวิธีการสังเกตธนบัตร และนิทรรศการกิจการธนบัตร โดยมีนายเอกสิน โลหสมบูรณ์ ผู้ชำนาญการอาวุโส ด้านวางแผนธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและให้การต้อนรับ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้