ฟิลิปส์แนะนำชุดสังฆทานฟิลิปส์ “เบญจบุญ นิมนต์ยิ้ม” ในเทศกาลเข้าพรรษานี้

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาด้วยสังฆทานฟิลิปส์ชุดเบญจบุญ นิมนต์ยิ้ม จัด 5 ชุดบุญใหญ่ให้ครอบครัวพุทธศาสนิกชนเลือกได้ตามศรัทธา นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของสามเณรที่ด้อยโอกาส

โดยชุดสังฆทานฟิลิปส์เบญจบุญ นิมนต์ยิ้ม ประกอบด้วย 5 ชุดบุญ ได้แก่
1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ฟิลิปส์ รุ่นมาตรฐาน แพ็คเกจเข้าพรรษา จำนวน 3 หลอด : ขนาด 18 วัตต์ ราคา 95 บาท ขนาด 36 วัตต์ ราคา 115 บาท และ แพ็คเกจเข้าพรรษา จำนวน 9 หลอด : ขนาด 18 วัตต์ ราคา 280 บาท ขนาด 36 วัตต์ ราคา 345 บาท
2. หลอดประหยัดไฟฟิลิปส์ รุ่นซูเปอร์คุ้ม แพ็คคู่ ขนาด14 วัตต์ ราคา149 บาท และรุ่นจีนี่ แพ็คคู่ ขนาด 14 วัตต์ ราคา 189 บาท
3. รางนีออนสำเร็จรูป ชุดสุดคุ้มใหม่ ขนาด 18 วัตต์ ราคา 209 บาท และขนาด 36 วัตต์ ราคา 249 บาท
4. ชุดรางนีออนอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปฟิลิปส์ ฟิลิเซ็ตทรอนิกส์ ขนาด 18 วัตต์ ราคา 199 บาท และขนาด 36 วัตต์ ราคา 229 บาท
5. โคมไฟอ่านหนังสือ พร้อมหลอดประหยัดไฟฟิลิปส์ ราคา 339 บาท

สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟฟิลิปส์ทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคฟิลิปส์ โทร. 02-268-8555 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/philipsthailand และ www.facebook.com/philipslilghtingthailand