สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรม “เทคนิคการควบคุม และการบริหารงานก่อสร้าง”

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการอบรม “เทคนิคการควบคุม และการบริหารงานก่อสร้าง” เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาช่างก่อสร้างทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและครูฝึกช่างรร.พระดาบส ให้มีความรู้ความสามารถ และการแก้ปัญหาพร้อมนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้รับการฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้าน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เมื่อเร็วๆ นี้