เอ็นเอส บลูสโคป ทุ่ม 20 ล้าน เปิดศูนย์ฝึกอบรม บลูสโคป ฝึกช่างฝีมือด้านแผ่นเหล็กเมทัลชีทและเหล็กโครงสร้างมวลเบา ฟรี แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเรียบเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีชั้นนำของไทย เปิด ศูนย์ฝึกอบรม บลูสโคป ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาช่างฝีมือทางด้านการติดตั้งแผ่นเหล็กเมทัลชีทและเหล็กโครงสร้างมวลเบาซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมก่อสร้างมากขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพ และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้ง

พิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายเจสัน เอลลิส ประธาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด นายเจมส์ โจเซฟ ไวส์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายไพโรจน์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ เอ็นเอส บลูสโคป ได้เปิดศูนย์ฯ ให้ผู้ร่วมงานเข้าเยี่ยมชม พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับอาจารย์ประจำศูนย์ฯ และนักเรียนรุ่นที่ 1 ที่ผ่านการอบรม รวม 23 คน

ศูนย์ฝึกอบรม บลูสโคป นับเป็นศูนย์ฝึกการติดตั้งแผ่นผนัง หลังคาเหล็กเมทัลชีท และเหล็กโครงสร้างมวลเบา แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พัฒนาหลักสูตรโดยใช้ต้นแบบจากสถาบัน Technical And Further Education/Sydney, Australia (TAFE) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พัฒนา หลักสูตรช่างติดตั้งแผ่นเหล็กเมทัลชีทและเหล็กโครงสร้างมวลเบา ขึ้น

ผู้เข้าอบรมจากศูนย์ฯ แห่งนี้ จะได้ฝึกทั้งทฤษฏีเชิงปฏิบัติการควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมการทำงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นเหล็กเมทัลชีทและเหล็กโครงสร้างมวลเบา รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ เทคนิคการติดตั้งผนัง หลังคาเหล็กเมทัลทชีทและเหล็กโครงสร้างมวลเบา นอกจากจะมีการอบรมภายในศูนย์ฯ แล้ว ยังจัดฝึกอบรมที่หน่วยอบรมเคลื่อนที่ ซึ่งมีทีมทำงานและอุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุต่างๆ พร้อมรถพ่วงที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

นายเจสัน เอลลิส ประธาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว่า ศูนย์ฝึกอบรม บลูสโคป ใช้งบประมาณการในการก่อตั้งกว่า 20 ล้านบาท เปิดอบรมให้กับช่าง ตัวแทนจำหน่าย พันธมิตร และบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่เอ็นเอส บลูสโคป มอบให้กับชุมชน เป็นการคืนกำไรให้กับสังคมไทย โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตช่างฝีมือให้ได้ 400 คนในปีแรก และเพิ่มขึ้นในปีต่อไป ผู้ผ่านการอบรมจะมีความรู้ในระดับมาตรฐานสากล และได้รับประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและเพิ่มรายได้ให้กับช่างอีกทางหนึ่ง

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันอาคาร โรงงาน งานก่อสร้าง นิยมใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทและเหล็กโครงสร้างมวลเบา เพราะมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน น้ำหนัก และการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะช่างเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของตลาดแรงงาน อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และที่สำคัญ สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558