เอสซีจี สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ จัดทำเว็บไซต์และหนังสือ “๑ ศตวรรษวิทยาศาสตร์และบทบาทของไทย”

เอสซีจี สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ รวบรวมประวัติบุคคลและเหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์และหนังสือ “๑ ศตวรรษวิทยาศาสตร์และบทบาทของไทย” เรียบเรียงเนื้อหาโดยมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่เข้าถึงง่าย จุดประกายเยาวชนสนใจศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

โรงเรียน หรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับหนังสือ “๑ ศตวรรษวิทยาศาสตร์และบทบาทของไทย” ได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Email: nopparat@biotec.or.th