ธนาคารธนชาตเปิดให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านสาขาทั่วประเทศ

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายแบรนดอน คิง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงเปิดบริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาตกว่า 620 สาขาทั่วประเทศ โดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องลานไพลิน อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้