ฉลองวันดีเอชแอลอาสา Global Volunteer Day ปี 2556 พนักงานของดีเอชแอล ประเทศไทยรวมพลังจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น

ดีเอชแอล ประเทศไทย ในเครือของดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กลุ่มบริษัทลอจิสติกส์และขนส่งพัสดุชั้นนำของโลก จัดกิจกรรม “วันดีเอชแอลอาสา Global Volunteer Day (GVD)” ประจำปี 2556 นำทัพพนักงานดีเอชแอลจิตอาสาจาก 3 หน่วยธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ดีเอชแอล ซัพพลายเชน และดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้งร่วม 500 ชีวิต ผนึกกำลังทำความสะอาดชายหาดบางแสน พร้อมร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น และปิดท้ายด้วยการร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อมอบความรู้และความสุขให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีเมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 10 วันที่ผ่านมา พนักงานของดีเอชแอลทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า ได้ผนึกกำลังเป็นอาสาสมัครสร้างสรรค์กิจกรรมตอบแทนสังคมในรูปแบบที่หลากหลายไปทั่วภูมิภาค โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสามีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 62,000 คนใน 120 ประเทศ และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมมากกว่า 1,000 โครงการ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของดีเอชแอลที่มุ่งตอบแทนสังคมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานดีเอชแอลมีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน

นอกจากนี้ ดีเอชแอลยังประกาศให้กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี จากเดิมมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพียง 1 สัปดาห์ในเดือนกันยายนเท่านั้น โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานดีเอชแอลกว่า 285,000 คน ใน 220 ประเทศและอาณาเขตต่างๆทั่วโลก มีจิตอาสาและใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีน กล่าวว่า “การมีจิตอาสาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเอชแอลยึดถือและสืบทอดมาโดยตลอด ดีเอชแอลได้มีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาให้กับพนักงานในไทยทุกคน และสนับสนุนให้พนักงานดีเอชแอลมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกิจกรรมเพื่อสังคมขนาดเล็กๆ ที่มีศักยภาพให้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและยั่งยืนต่อสังคมโดยรวมในเชิงกว้าง เราเชื่อว่ากิจกรรมที่อาจประสบความสำเร็จที่ดีในประเทศหนึ่ง อาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีในประเทศไทยหรืออีกประเทศหนึ่ง ดังนั้น ดีเอชแอล ประเทศไทยจึงมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นเองที่ตอบโจทย์ปัญหาของชุมชนไทยได้อย่างตรงจุด พนักงานดีเอชแอลจะเป็นผู้คิดค้นและพัฒนากิจกรรมลักษณะดังกล่าว และพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่สังคมไทยอย่างไม่หยุดยั้ง”

โทมัส ทีเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง เอเชียใต้ กล่าวว่า “นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ดีเอชแอลได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสา Global Volunteer Day ตอกย้ำกลยุทธ์“การดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ” (Living Responsibility) ของดีเอชแอล โดยในแต่ละปี พนักงานของดีเอชแอลที่ได้เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมและทุ่มเทในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจที่ดียิ่งของพวกเราชาวดีเอชแอลทุกคน ทั้งยังตอกย้ำถึงวัฒนธรรมองค์กรในการตอบแทนกลับสู่สังคม และการสนับสนุนผู้คนและชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจทั่วไทย”

เควิน เบอร์เรล กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย กล่าวว่า “พนักงานดีเอชแอลทุกคนรู้สึกยินดีที่ได้ขับเคลื่อนให้กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสา Global Volunteer Day เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมประจำปีที่ปรากฏอยู่ในตารางกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัท นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวดีเอชแอลทุกคนที่ได้ประยุกต์โครงการระดับโลกให้เป็นกิจกรรมระดับท้องถิ่นที่ยั่งยืนและทรงคุณค่าภายใต้การสนับสนุนของพนักงานดีเอชแอลและชุมชนต่างๆ ที่เราเข้าไปติดต่อดำเนินธุรกิจทั่วไทยทุกวัน ความโดดเด่นทางด้านการทำงานเป็นทีมที่เปี่ยมประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของพนักงานจิตอาสาทุกคน นับตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนจนถึงการดำเนินกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสา Global Volunteer Day ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานดีเอชแอลหลายๆ คน สามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ และสามารถทำงานได้ดีขึ้นและมากขึ้นทุกปี”

การจัดกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสา เริ่มจัดขึ้นในปี 2551 โดยเริ่มขึ้นจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังจากนั้นได้มีการขยายการจัดกิจกรรมไปยังภูมิภาคอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกาและยุโรป โดยมีจำนวนพนักงานเข้าร่วมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากความต่อเนื่องและยั่งยืนของการจัดกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสานั้น พนักงานดีเอชแอลในแต่ละประเทศ รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในทุกๆ ปี เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 3 ด้าน คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GoGreen) การบรรเทาสาธารณภัย (GoHelp) และการศึกษา (GoTeach)

นอกจากนี้ ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ยังให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่าน “กองทุนการดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ” (Living Responsibility Fund) พนักงานสามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ถึงปีละ 2 ครั้ง โดยจะได้รับทุนก้อนนั้นในปีถัดไป ซึ่งมูลค่าของเงินสนับสนุนในแต่ละครั้งนั้น จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่พนักงานทุ่มเทและดำเนินการให้กับโครงการนั้นๆ ทั้งนี้ ในปี 2555 ดีเอชแอลได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ กว่า 104 โครงการ โดยพนักงานมากกว่า 9,000 คนใน 48 ประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจเสียสละและลงทุนลงแรงกว่า 61,000 ชั่วโมงเพื่อการพัฒนาและตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสังคมของดีเอลแอลทั้ง 3 ด้าน ตรงตามพันธกิจของดีเอชแอลที่สนับสนุนให้พนักงานจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ “การดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ”