“น้ำทิพย์” จับมืออัมรินทร์พลาซ่า ชวนผู้บริโภคร่วมกิจกรรมรีไซเคิล และต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ณ ลานอมรินทร์พลาซ่า

น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” จากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย โดย นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่ม “น้ำทิพย์ คิดมาเพื่อโลก” ด้วยกิจกรรมพิเศษ คริสต์มาสแฟคตอรี่ที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกแห่งสีเขียวที่มีระบบนิเวศวิทยาในอุดมคติ ภายใต้ชื่อธีม “Namthip Eco Inspiration Christmas Factory” อันประดับตกแต่งด้วยขวดน้ำทิพย์และขับเคลื่อนด้วยพลังของน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ณ บริเวณลานด้านหน้า ศูนย์การค้าอมรินทร์พลาซ่า โดยภายในกิจกรรมดังกล่าว ผู้บริโภคจะได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึง และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรีไซเคิล ด้วยการนำขวดน้ำทิพย์ อีโค-ครัชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดื่มและบิดแล้ว มาหย่อนในต้นคริสต์มาสที่ต้องใช้ขวดน้ำทิพย์ 12,000 ขวดเพื่อเติมให้เต็มต้น โดยผู้บริโภคที่นำขวดน้ำทิพย์ 5 ขวดมาหย่อนในต้นคริสต์มาสรักโลก จะได้รับต้นไม้ 1 ต้นกลับบ้านเพื่อไปร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 มกราคม 2557 นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีเพอร์คัชชั่นมาร่วมสร้างความบันเทิง อีกทั้งกิจกรรมและเกมสนุกๆ จากน้ำทิพย์และอัมรินทร์ พลาซ่า ระหว่างวันที่ 23 – 31 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรม “Namthip Eco Inspiration Christmas Factory” จากน้ำทิพย์นี้สร้างขึ้นเพื่อตอกย้ำแนวความคิดหลักของ “น้ำทิพย์” ที่เป็นน้ำดื่มที่ “คิดมาเพื่อโลก” และสอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนของโคคา-โคลา รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจ พร้อมมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการรีไซเคิล เพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งดีๆ เพื่อโลกของเราได้