เปิดแผน "บิ๊กซี" 2559 เน้นฟอร์แมตเล็ก-ตั้งกองทรัสต์ลงทุนอสังหาฯ

 
ปี 2558 ที่กำลังจะผ่านไปนี้ ตลาดค้าปลีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมากในทุกๆ เซ็กเมนต์ ในรูปแบบของไฮเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นการขับเคี่ยวของ 2 แบรนด์ใหญ่ “เทสโก้ โลตัส” และ “บิ๊กซี” โดยกลยุทธ์หลักก็ยังคงเน้นเรื่อง “ราคา” และขยายสาขาให้ครอบคลุมกับผู้บริโภค
 
ล่าสุดทางบิ๊กซีได้เผยเผนการลงทุนของปี 2559 เป็นที่เรียบร้อย โดยเน้นขยายร้านค้าในฟอร์แมตเล็ก หรือ “มินิบิ๊กซี” ที่เป็นร้านสะดวกซื้อ โดยมีแผนเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้นจํานวน 6 สาขา บิ๊กซี มาร์เก็ตจํานวน 3 สาขา และร้านมินิบิ๊กซีจํานวน 75 สาขา และแผนการปรับปรุงพื้นที่เช่าและพื้นที่ขายของไฮเปอร์มาร์เก็ตให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 จํานวน 7 สาขา ซึ่งในจํานวนนี้รวมสาขาลพบุรีและสาขาบางพลีซึ่งได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา
 
โรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล่าวว่า “ในปี 2558 ที่ผ่านมาได้เน้นการขยายสาขาแห่งใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวม 108 แห่ง (รวมสาขาใหม่ของไฮเปอร์มาร์เก็ตจํานวน 2 สาขา) รวมทั้งได้ปรับปรุงระบบซัพพลายเชนอย่างเต็มรูปแบบจนเสร็จสมบูรณ์ และเน้นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ค่าเช่าของบริษัท เนื่องจากสภาวะตลาดปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้น บริษัทยังคงดําเนินนโยบายหลักในการเป็นผู้นําด้านราคาในปี  2559 ในขณะเดียวกันจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาระบบซัพพลายเชนอย่างเต็มรูปแบบ เป็นผลให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของสาขาและระบบเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น”
 
แผนธุรกิจของบริษัทสําหรับปี 2559 ยังรวมถึงทางเลือกวิธีการระดมเงินสดจากทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่การจัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust หรือ REITโดยยังคงรวมผลการดําเนินงานทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าวมารวมกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัท คาดว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่จะใช้ในการะดมเงินสดจะเป็นทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าที่ บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารศูนย์การค้าทั้งหมด 174 สาขา มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 800,000 ตารางเมตร โดยตั้งอยู่ในพื้นที่หลักทั่วประเทศ โครงการพิจารณาจัดตั้ง REIT ดังกล่าวจะส่งเสริมและรองรับการพัฒนาการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท” 
 
ในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา บิ๊กซีรายงานตัวเลขสาขารวมทั้งหมด แบ่งเป็น ไฮเปอร์มาร์เก็ต 124 สาขา (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าและบิ๊กซี จัมโบ้) บิ๊กซี มาร์เก็ต 44 สาขา มินิบิ๊กซี 368 สาขา และร้านขายยาเพรียว 161 สาขา