ยังไม่ขาย! “บิ๊กซี” ชี้แจงประเด็นขายกิจการในประเทศไทย

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียอันร้อนแรงของ “บิ๊กซี” ถึงประเด็นใหญ่ที่ว่า “ขายกิจการบิ๊กซีในประเทศไทย” ซึ่งทาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จึงออกมาชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง

ในขณะเดียวกัน “คาสิโนกรุ๊ป” ผู้บริหารกิจการบิ๊กซี ได้มีประกาศถึงการพิจารณาจัดจั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ รีท (REIT) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา และได้เผยแผนการดําเนินงานสําหรับปี 2559 ดังนี้

1. พิจารณาทางเลือกวิธีการระดมเงินสดจากทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่ การจัดตั้ง REIT มีลักษณะเป็นกองทรัพย์สินที่ถือกรรมสิทธิ์โดยทรัสต์ โดยผู้ก่อตั้ง REIT นั้นสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้แล้ว มาระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ได้ ซึ่งถือว่าให้ผลตอบแทนในระดับที่ดีและมั่นคงจากรายได้ค่าเช่าหรือรายได้อื่นใดที่ REIT สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประกาศกำหนด

2. มีแผนเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้นจํานวน 6 สาขา บิ๊กซี มาร์เก็ตจํานวน 3 สาขา และร้านมินิบิ๊กซีจํานวน 75 สาขา ในปี 2559

3. เตรียมดำเนินแผนการปรับปรุงพื้นที่เช่าและพื้นที่ขายของไฮเปอร์มาร์เก็ตให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 จํานวน 7 สาขา

4. ดําเนินนโยบายหลักในกลยุทธ์ด้านราคา และเน้นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ค่าเช่าของบริษัทและการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง