ทรู จับมือ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ “Let Them See Love 2014” ปีที่ 8 ชูแนวคิด “ความรัก ทำให้ คนตาบอด”

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ส่งเสริมคุณค่าแห่งการให้ในเดือนแห่งความรัก สานต่อโครงการ “Let Them See Love 2014” ปีที่ 8 ด้วยแนวคิด “ความรัก ทำให้ คนตาบอด” เชิญชวนแสดงความรัก ผ่านการบริจาคดวงตา ทำให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้มองเห็นคนที่รักอีกครั้ง ด้วยการรณรงค์สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนโทรแจ้งบริจาคดวงตาของญาติที่เสียชีวิตผ่านหมายเลข 081-836-4927 พร้อมจัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “Life is Beautiful” สะท้อนปัญหาการขาดแคลนดวงตา และเพิ่มการรับรู้ว่าญาติสามารถแจ้งบริจาคดวงตาแทนผู้เสียชีวิตได้ และเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายของเหล่าศิลปินชื่อดัง บอกเล่าเรื่องราวระหว่างผู้สูญเสียการมองเห็นและตัวแทนของผู้ให้  ณ บริเวณ Living Gallery II ชั้น 3 สยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2557

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้อำนวยการ ด้านบริหารแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณากลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า  “กลุ่มทรู ได้ร่วมกับศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดโครงการ Let Them See Love เป็นประจำทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความรัก ซึ่งทุกคนสามารถแสดงความรักได้หลายรูปแบบ และอีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่ นั่นคือการให้ชีวิตด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะ โดยปีนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยแนวคิด “ความรัก ทำให้ คนตาบอด”สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริจาคดวงตา ด้วยการโทรแจ้งบริจาคแทนญาติที่เสียชีวิต เปรียบเสมือนการมอบความรักและชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการ ได้มีโอกาสกลับมามองเห็นอีกครั้ง”

“จากผลจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา แม้ว่าการรับรู้ในเรื่องการบริจาคดวงตาและอวัยวะ มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังประสบปัญหาเรื่องญาติของผู้บริจาคไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตได้เคยแจ้งความจำนงระหว่างที่มีชีวิตอยู่หรือไม่ทราบถึงเรื่องการบริจาคดวงตาและอวัยวะที่ญาติสามารถบริจาคแทนผู้เสียชีวิตได้ กลุ่มทรู จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการให้ที่ยิ่งใหญ่ สร้างกุศลให้ผู้ที่จากไป โดยสามารถโทรติดต่อแจ้งบริจาคดวงตาผ่านศูนย์ดวงตา ได้ที่หมายเลข 081-836-4927 ซึ่งกลุ่มทรู ได้เพิ่มความสะดวกให้ผู้บริจาคสามารถบันทึกเบอร์โทรดังกล่าว ด้วยการเข้าเว็บไซต์โครงการ www.helplink.net/ LetThemSeeLove ผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย” นางรุ่งฟ้า กล่าว

ผศ. พญ. ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนอย่างกลุ่มทรู ให้การสนับสนุนการบริจาคดวงตา ผ่านโครงการ “Let Them See Love”  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตามากยิ่งขึ้น โดยในปีที่ 8 นี้ กลุ่มทรู ได้นำเสนอโครงการภายใต้แนวคิด “ความรัก ทำให้ คนตาบอด” ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ เกิดความตื่นตัวที่จะแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และโทรแจ้งติดต่อเพื่อบริจาคดวงตาแทนญาติที่เสียชีวิต ซึ่งสามารถบริจาคได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ยังต้องการรับบริจาคดวงตาอยู่จำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบัน ยังมีผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนกระจกตาอยู่มากถึง 8,623 ราย แต่จากสถิติในปีที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตา ได้รับดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิตเพียง 729 ดวง และมีผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเพียง 671 รายเท่านั้น”

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “สำหรับสถิติการบริจาคอวัยวะในปีที่ผ่านมานั้น มีผู้บริจาคที่อยู่ในภาวะสมองตายที่สามารถบริจาคอวัยวะได้เพียง 158 ราย และสามารถนำอวัยวะไปปลูกถ่ายเพื่อช่วยชีวิตได้ทั้งสิ้นเพียง 376 ราย และนำลิ้นหัวใจไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 65 รายเท่านั้น ขณะที่ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ มีจำนวนมากขึ้นถึง 4,081 ราย ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้น นั่นก็คือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตในเรื่องคุณสมบัติของผู้เสียชีวิตที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะสมองตาย หมายถึง การที่ภาวะสมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิงและถาวร  ระบบประสาทส่วนกลางหรือสมองไม่สั่งงาน ทำให้ระบบการหายใจไม่ทำงาน ซึ่งเชื่อมั่นว่า โครงการ Let Them See Love นี้ จะมีส่วนผลักดันที่จะช่วยรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การเพิ่มจำนวนการบริจาคอวัยวะในที่สุด”

นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังจัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “Life is Beautiful” เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมรับรู้ถึงปัญหาในการช่วยเหลือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแก่ผู้พิการทางสายตา เนื่องจากปัจจุบัน ดวงตาที่ได้รับบริจาคยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยนำเสนอเรื่องราวของพ่อที่สูญเสียการมองเห็น และมีลูกสาวที่ตั้งความหวังว่าพ่อจะกลับมามองเห็นตนเองอีกครั้ง แต่ต้องพบอุปสรรค์ที่กว่าจะได้รับการบริจาคดวงตานั้นต้องใช้เวลานาน ดังนั้น หากประชาชนมีความเข้าใจว่าสามารถบริจาคดวงตาแทนญาติที่เสียชีวิตได้ จะส่งผลให้เกิดการโทรแจ้งบริจาคดวงตาของผู้ที่เสียชีวิตอย่างทันท่วงที ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มโอกาสในการมองเห็นของคนตาบอดที่ยังรอคอยความหวังอยู่จำนวนมาก

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อสื่อถึงเรื่องราวการเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยในภาพมีรูปของเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียง สื่อถึงการเป็นตัวแทนของผู้โทรแจ้งบริจาคดวงตา ได้แก่ ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์ ผู้กำกับซีรีส์และภาพยนตร์ชื่อดัง, เบน ชลาทิศ นักร้องชั้นนำ, ได๋ ไดอานา จงจินตนาการ พิธีกร, โกเมน เรืองกิจรัตนกุล นักแสดงและดีเจ และพลอย มัลลิกะมาศ นักเขียนอิสระ พร้อมสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟให้ผู้ร่วมงานได้สามารถถ่ายรูปตนเองเพื่อแสดงความรักแก่คนตาบอดอีกด้วย โดยนิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงบริเวณ Living Gallery II ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2557

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โทร. 081-836-4927 และ 02-256-4039-40  หรือ www.eyebankthai.com

• ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666 และ 02-256-4045-6 หรือ www.organdonate.in.th

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจ บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคดวงตาและอวัยวะ สามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

• SMS ระบบทรูมูฟ และทรูมูฟเอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือพิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งไปที่หมายเลข 91255 ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2557

• โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-231390-2

• โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี 023-0-08166-5

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Let Them See Love 2014 ได้ที่ www.helplink.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์สื่อกลางความช่วยเหลือของคนในสังคม