คนไทยฮิต Instagram โต 546% ใช้เยอะสุด 6 โมงเย็นถึง 5 ทุ่ม

ต้องยอมรับว่ากระแส Selfie ยังคงฮอตฮิตติดลมบนอยู่สำหรับชาวไทย และเครื่องมืออย่างอินสตาแกรมก็ยังคงครองใจเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเว็บไซต์ ZocialRank.com เว็บไซต์จัดอันดับสถิติโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กของไทยได้รวบรวมข้อมูลผู้ใช้อินสตาแกรม ซึ่งจำนวนผู้ใช้งานในประเทศไทยมีอัตราเติบโตสูงถึง 546.52%

จากเดิมในปี 2555 ที่มีผู้ใช้เพียง 240,000 ยูเซอร์ และในปี 2556 จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,551,649 ยูเซอร์ โดยแบ่งสัดส่วนเป็น Active user อยู่ที่ 47.94% หรือคิดเป็น 743,860 ยูเซอร์ และ Inactive user อยู่ที่ 52.06% คิดเป็น 807,789 ยูเซอร์ (นับจากการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอินสตาแกรม 3 เดือนย้อนหลัง)

ในปี 2556 ที่ผ่านมา มีการโพสท์รูปภาพ รวมถึงคลิปวีดิโอทั้งสิ้นจำนวน 36,443,398 ส่วนใหญ่แล้วนิยมโพสท์เป็นรูปภาพ 96.24% หรือประมาณ 35,073,126 รูปภาพ และเป็นคลิปวิดีโอ 3.76% หรือ 1,370,272 คลิป

ส่วนผู้ใช้งานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
• Celebrities คิดเป็น 0.26% มีจำนวน Followers เฉลี่ยอยู่ที่ 172,013 ยูเซอร์ ช่วงเวลาการโพสท์ที่มี Engagement สูงที่สุดคือ ช่วงเวลา 21.00 น.
• Influencer คิดเป็น 10.48% มีจำนวน Follow เฉลี่ยอยู่ที่ 5,636 ยูเซอร์ ช่วงเวลาโพสท์ที่มี Engagement สูงที่สุดคือ ช่วงเวลา 18.00 น.
• Normal user คิดเป็น 89.26% ในที่นี้รวมไปถึงร้านค้าออนไลน์ด้วย มีจำนวน Follow เฉลี่ยอยู่ที่ 261 ยูเซอร์ ช่วงเวลาโพสท์ที่มี Engagement สูงที่สุดคือ ช่วงเวลา 23.00 น.