โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

“คนไทยยังถูกกระตุ้นจากความเย้ายวนทางการตลาดได้ง่ายเสมอ มีข้อมูลของ Y&R เกี่ยวกับการอยากลองของใหม่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการส่งเสริมการขายมีมากถึงเกือบ 70% และจำนวนนี้มีมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักการตลาดควร re-think การเข้าถึง เพราะผู้บริโภคพร้อมจะเปิดรับอยู่แล้ว

สำหรับการใช้ของสมนาคุณก็ควรต้องให้มีมูลค่าเสริมทางใจและสอดคล้องกับ Lifestyle และรสนิยมของแต่ละ Generation ซึ่งการใช้ Character การ์ตูน ยังเวิร์คต่อไปในเอเชีย เนื่องจากการ์ตูนจะเล่นกับจินตนาการของลูกค้า แต่ที่สำคัญอย่าสักแต่ว่าจะทำโปรโมชั่น ต้องรู้ว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเข้าถึงความปรารถนาของผู้บริโภคได้เพียงใด ต้องมีมนต์เสน่ห์และทำให้ลูกค้าอยากเข้าร่วม”

โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
ประธานบริหารด้านสร้างสรรค์กลยุทธ์และนวัตกรรม
บริษัท Y&R ประเทศไทย