กลยุทธ์ผู้ตามที่ดี “Marketing Follower Strategies”

การตลาด ฤดูร้อน ต้อง Speed Advantage “ใคร ไว กว่าได้ เปรียบ”

ในสมรภูมิการเมืองกำลังร้อนแรงเหมือนฤดูร้อน “การแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มในฤดูร้อนก็คงไม่แพ้การเมืองเช่นกัน” ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มน้ำอัดลม, นมเปรี้ยว, ชาเขียว, เครื่องดื่มชูกำลัง หรือเครื่องดื่มดับกระหายต่างๆ ต่างงัดกลยุทธ์กันแบบใครไวกว่าได้เปรียบ และใครออกกลยุทธ์ก่อนก็อาจเป็นหนูทดลองก็ได้

แทบจะเรียกได้ว่าเป็นช่วง น้ำขึ้นให้รีบตักเลยก็ว่าได้ที่ธุรกิจเครื่องดื่มต้องงัดกลยุทธ์ออกมาใช้กัน

แต่อาจารย์มีมุมมองว่า ในการตลาดแข่งขันปัจจุบันในไทยขอบอกว่าในไทยนะครับ  กลยุทธ์ (Attack Strategies) หรือ กลยุทธ์จู่โจม และกลยุทธ์ (Defensive Strategies) ต้องบอกได้เลยว่าสองกลยุทธ์นี้ คงใช้น้อยลง สำหรับการตลาดของไทย      

เพราะปัจจุบันที่เห็นมีแต่กลยุทธ์ Follower มากกว่า คือ เป็นผู้ตามที่ดี หรือ Follower Strategies

“ซึ่งในเมืองไทยนั้น ใครทำอะไรก่อนแล้วประความสำเร็จมักมีผู้ตาม เลียนแบบ ทันทีทันใด”


         
คงจะเป็นเพราะว่ามีผู้ที่เป็นหนูทดลองทางธุรกิจ และมีแบบอย่างอยู่แล้ว ไม่ต้องคิดเอง เพราะกลยุทธ์อะไรคิดใหม่แล้ว อาจไม่ประสบผลสำเร็จ ถ้ามีแบบอย่างอยู่แล้ว น่าจะง่ายกว่า เพียงแต่ต่อยอดกลยุทธ์คนอื่น

ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่าเป็นกลยุทธ์ แบบ “Marketing Follower Strategies”  คือ เป็นผู้ตามส่วนใหญ่

แต่จะเป็นผู้ตามการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นผู้ตาม แบบลอกเลียนแบบเลยก็แล้วแต่ท่านละครับ อาจเป็นผู้ตามที่ดีก็ได้ เลยขอแยกประเด็นผู้ตามที่เห็น ในปัจจุบันคร่าวๆ นะครับ ดังนี้


  
Product Imitation (การลอกเลียนแบบสินค้า) คงเห็นกันมากมายไม่ว่าจะเป็น

รูปแบบ Packaging เช่น น้ำอัดลม รูปแบบที่ ทรง เพรียว ผอม มากยิ่งขึ้น หลังจากได้ รับความนิยมก็ตามกระแสกันไป  รวมไปถึง  Promotion Imitation (การลอกเลียน แบบ Promotion ที่ ประความสำเร็จ ที่ใครทำแล้วประสบความสำเร็จ ก็ลอกเลียนแบบ ทำตามรูปแบบที่ประสบความสำเร็จ ไม่ต้องคิดใหม่ เช่น สะสมแสตมป์, แจกทอง, ลุ้นทองได้โชค ทุก ธุรกิจ ทำ Promotion ต้องแจกทอง

คงเป็น ส่วนหนึ่งของ Promotion MIX ไปแล้ว……..ท่าน นักการตลาด โปรดทราบ……อาจต้องเพิ่มแจกรถสปอต…….ด้วยมั้ง

Innovation Imitation (ลอกเลียนแบบนวตกรรม) อะไรที่เป็น Concept แนวคิดที่ดี ก็จะลอกเลียนแบบ เช่น ขวดบิดเกรียว หรือลดโลกร้อน ก็จะลดโลกร้อนกันใหญ่

หรือ ปัจจุบันเราเห็นน้ำดื่ม ที่ฝาปิดเล็กจนแทบถือหลุดมือ เป็นนวตกรรมความคิดที่ลดค่าใช้จ่ายลงได้ 

แม้แต่อุปกรณ์ สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เช่น ไม้ถูพื้นที่ปั่นแล้วใช้เท้าเยียบ ก็เห็นลอกเลียนแบบกันมาก หลายยี่ห้อเรียกได้ว่าเหมือน Cloner เลยก็ไม่แปลก

แต่ การเป็นนัก Adapter นั้น ไม่ค่อยเห็นกัน เพราะในธุรกิจการต่อยอดจากการได้เห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จนั้น ง่ายกว่าที่จะต้องเริ่มใหม่ และเสี่ยงน้อยกว่าอยู่ที่ว่าใคร Speed เร็วกว่า

คงจะเหนื่อยพอสมควร สำหรับผู้ที่เป็นผู้นำทางธุรกิจ นอกจากท่านต้องรักษา Market Leader แล้ว ท่านต้องหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อหลีกหนีกับนัก Follower ที่ตามกลยุทธ์ท่านติดๆ

ดังนั้น ผู้ที่เป็น Market Leader คงต้องขยายตลาดให้กว้าง หรือ Expanding Market ไม่ว่าจะเป็น “การหา New Users ผู้ใช้รายใหม่ รวมถึงลูกค้ารายใหม่”  การเจาะตลาดใหม่ๆ ที่ธุรกิจอื่นไม่เคยเข้าไป หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เลย หรือที่นักการตลาด เรียกว่า “Market Penetration Strategies” การเจาะ ตลาดใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครได้เข้าไป ในตลาด หรือ New – Market Segment Strategy 

บางครั้งอาจจะต้องหาพื้นที่ทำการตลาดใหม่ๆ ก็ได้ เรียกว่า Market Expansion Strategy   

คงฝากไว้ ไว้ว่าการเก็บ และรักษาลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญทางธุรกิจ แต่อย่าลืม New User และ More Usage ด้วย

เพราะนัก Follower กำลังรอตามท่าน อยู่นะครับ……….พบกัน  ในเรื่องราว ต่อไปนะครับ