บางกอกแอร์เวย์สเสนอแพคเกจท่องเที่ยว “บินดี อยู่ดี”

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเสนอแพคเกจ “บินดี อยู่ดี” แพคเกจบัตรโดยสารเครื่องบิน พร้อมโรงแรม 3 วัน 2 คืน สำหรับเส้นทางยอดนิยมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ตราด อุดรธานี กระบี่ ภูเก็ต สมุย สุโขทัย ลำปาง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ มัลดีฟส์ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์และเสียมราฐ สนใจสามารถจองและเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 31 ตุลาคม ศกนี้  (สำหรับเส้นทางเชียงใหม่ เริ่มเดินทางได้ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป

เส้นทางในประเทศ มีทัวร์แถมให้ 1 วัน เชียงใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 7,550 บาท กระบี่ ราคาเริ่มต้นที่ 6,950 บาท ภูเก็ต ราคาเริ่มต้นที่ 8,200 บาท สมุย ราคาเริ่มต้นที่ 13,500 บาท เชียงราย ราคาเริ่มต้นที่ 7,950 บาท อุดรธานี ราคาเริ่มต้นที่ 6,150 บาท ตราด ราคาเริ่มต้นที่ 8,650 บาท สุโขทัย ราคาเริ่มต้นที่ 6,350 บาท และลำปาง ราคาเริ่มต้นที่ 6,850 บาท (สำหรับแพคเกจสุโขทัยและลำปาง เป็น 2 วัน 1 คืน)

เส้นทางต่างประเทศ 3 วัน 2 คืน มัลดีฟส์ ราคาเริ่มต้นที่ 35,500 บาท หลวงพระบาง ราคาเริ่มต้นที่ 12,400 บาท และเวียงจันทน์ ราคาเริ่มต้นที่ 10,650 บาท ราคาดังกล่าว รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมันนเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ ค่าที่พักในโรงแรม 2 คืน พร้อมอาหารเช้า และรถ/เรือรับ-ส่งจากสนามบิน

สำหรับการจองแพคเกจการเดินทางเป็นหมู่คณะ 15 ท่าน ในเส้นทางย่างกุ้ง เริ่มต้นที่ 23,550 บาท มันฑะเลย์ เริ่มต้นที่ 24,550 บาท และเสียมราฐ เริ่มต้นที่ 19,100 บาท ราคาดังกล่าวรวมค่าบัตรโดยสารไป -กลับ ค่าโรงแรม 2 คืน และค่าอาหารทุกมื้อ

แพคเกจทั้งหมดนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองได้ที่ตัวแทนจำหน่ายดังนี้ บางกอกแทรเวลคลับ โทร. 02 255 8966 จูบิลี่ แทรเวล โทร. 02 641 6800 มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ โทร. 02 277 8355, 02 277 5111 วีคเอนด์ ทัวร์ แอนด์ คาร์โก เซอร์วิส โทร. 02 712 0080-9 หนุ่มสาวทัวร์      โทร. 02 625 5555 และ เอี่ยมทัวร์ 02 862 2522 หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.bangkokair.com