รู้มั้ย? เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทลปั้นเฮาส์แบรนด์ถึง 6 แบรนด์

สินค้าประเภทเฮ้าส์แบรนด์ (House Brand) หรือโอนแบรนด์ (Own Brand) เป็นหนึ่งในกลยุทธของห้างสรรพสินค้ายุคนี้ ที่หันมาใช้เฮาสแบรนด์มาเป็นตัวทำตลาด  ข้อดีของสินค้าเฮาส์แบรนด์ไม่ต้องเสียค่าการตลาด ทำให้ตั้งราคาได้ถูกกว่าประเภทมีแบรนด์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคในช่วงเศรษฐกิจซบเซา

ปัจจุบันเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลมีโอนแบรนด์ทั้งหมด 6 แบรนด์ โดยที่รายได้จากโอนแบรนด์นั้นคิดเป็นสัดส่วน 7% ของรายได้ทั้งหมดของเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล โดยมีอัตราการเติบโตที่ 25% มีรายทั้งหมด 1,600 ล้านบาท ในปี 2556 ในปี 2557 ตั้งเป้ายอดขายกว่า 2,000 ล้านบาท