“ดัชมิลล์” ร่วมกับ “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร” จ.พิษณุโลก ผ่าตัดช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“กลุ่มบริษัทดัชมิลล์” ตอกย้ำปณิธานในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย และสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนเงินกว่า 2.1 ล้านบาท ให้แก่ “ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก” เพื่อใช้ในการดำเนินการ “โครงการผ่าตัดนอกเวลาให้ผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวน 61 ราย Happy Heart Happy Life สุขหัวใจให้ชีวิต” มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตและความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา” ในปี 2558

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัญ สายะสถิตย์ ศัลยแพทย์โรคหัวใจและหัวหน้าทีมแพทย์ผ่าตัดของโครงการฯ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาสภาวะสุขภาพที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านปัญหาสุขภาพ จากปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคติดเชื้อต่างๆ มาสู่ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการมีพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคระดับไขมันในเลือดสูง ซึ่งมักตามมาด้วยปัญหาของการเสื่อมและความบกพร่องของอวัยวะภายในต่างๆของร่างกาย และ “โรคหัวใจ” เป็นหนึ่งในโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพต่างๆ ข้างต้น และเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจแล้ว โปรแกรมการรักษาพยาบาลก็จะถูกปรับเปลี่ยนตามอาการของผู้ป่วย หากอยู่ในระยะเริ่มต้นก็จะรักษาด้วยการให้รับประทานยา แต่หากอาการเริ่มรุนแรงขึ้นก็ต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที ก็จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ที่สำคัญช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วย

“เนื่องจากศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจรเพียงแห่งเดียวในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้งในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหัวใจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้จำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจต้องเข้าคิว เพื่อรับการผ่าตัดเป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือน ซึ่งส่วนหนึ่งได้เสียชีวิตไป ส่วนที่รอคอย ก็ยิ่งมีจำนวนสะสมเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงได้จัดโครงการผ่าตัดนอกเวลาให้ผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวน 61 ราย เพื่อเป็นการลดระยะเวลารอการผ่าตัดของผู้ป่วย ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ป่วยโรคหัวใจที่รอการผ่าตัดนานจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างรวดเร็ว และเนื่องในพระราชวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 จึงได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งปัจจุบันมีผู้รอคิวรับการผ่าตัดจำนวนมาก หากได้รับการผ่าตัดไม่ทันท่วงที อาจเสียชีวิตได้” รศ.นพ.จรัญ กล่าวเสริม

นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ บริษัทของคนไทย ดำเนินธุรกิจด้วยปณิธานมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารนมคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยดัชมิลล์ มุ่งเน้นสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคมใน 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสที่ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้ริเริ่มโครงการผ่าตัดนอกเวลาโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ จำนวน 61 ราย จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ภาครัฐ และภาคเอกชนจะได้ร่วมมือกันดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดีๆ นี้  ซึ่งดัชมิลล์เชื่อมั่นว่า หากเรามีสุขภาพกายที่ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพใจเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นค่ะ”

นางอัญชลี ศรีวรา หนึ่งในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจของโครงการฯ เล่าให้ฟังว่าตอนที่ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่า ได้เป็น 1 ในผู้ป่วย 61 รายที่จะได้เข้ารับการผ่าตัดในเร็วๆ นี้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตอนนั้นดีใจจนน้ำตาไหลไม่หยุด เพราะนับตั้งแต่ที่รู้ว่าป่วยเป็นโรคหัวใจจนถึงวันที่ได้รับแจ้งเรื่องการผ่าตัด ก็เกือบจะครบ 1 ปี เป็นเวลาที่ยาวนานมากสำหรับคนป่วยอย่างเรา ซึ่งระหว่างนั้นดิฉันก็ช่วยครอบครัวได้ไม่มาก เพราะเวลาทำอะไรจะเหนื่อยง่าย เดินนิดเดียวก็เหนื่อย ที่ผ่านมาลูกและสามีต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อที่จะหาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาล มันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานมากๆ ที่ต้องปล่อยให้คนในครอบครัวมาเหนื่อยกับตัวเรามากขนาดนี้ ขอขอบคุณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร, บริษัทดัชมิลล์ และผู้บริจาคทุกคนด้วยนะคะ ขอบคุณจากหัวใจค่ะ