ผลกระทบจากบ้านที่เปลี่ยนเป็นช่องดิจิตอลทีวี อาจส่งผลให้จำนวนผู้ชมทีวีอนาลอคลดลงถึง 40%