กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดงาน “TILOG 2014” หนุนโชว์ศักยภาพโลจิสติกส์ไทยครั้งใหญ่แห่งปี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประกาศเดินหน้าจัดงาน TILOG 2014 ตั้งเป้าโชว์ศักยภาพโลจิสติกส์ไทยครบวงจร พร้อมเปิดเวทีให้คู่ค้าไทย-ต่างชาติร่วมเจรจาการค้า สร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแข่งขันทางการค้าหลังเปิดเออีซีในปี 2558

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2557 หรือ The 11th Thailand International Logistics Fair 2014 : TILOG 2014 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557 ณ อาคาร 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาว่า ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย  โดยกรมฯ ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในวงการโลจิสติกส์ได้นำเสนอนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ทันสมัยแก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกโดยตรง  อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสในการพบปะ เจรจาจับคู่ธุรกิจ และเชื่อมโยงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ข้อกำหนดของเออีซีที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัว และพัฒนาการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อสามารถแข่งขัน และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงของเออีซีได้  รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสู่ตลาดASEAN+6 และข้อตกลงการค้าเสรีอื่น ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

“งาน TILOG เป็นงานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจรเพียงงานเดียวของประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานทั้งจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน อินเดีย และกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป สำหรับในปีนี้ กรมฯ ได้พัฒนายกระดับการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่และน่าสนใจกว่าทุกปีที่ผ่านมา  อีกทั้ง ยังได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 10,000 ราย” นางนันทวัลย์ กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจนำสินค้า เทคโนโลยี และบริการที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม  โลจิสติกส์เข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน TILOG 2014  สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมwww.logisticsfair.com และ www.thaitradefair.com