มาดูกันว่า ตลาดน้ำอัดลมในปัจจุบันมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่