นีลเส็นเผยซื้อสื่อโฆษณาครึ่งปีแรก 57 ยอด 49,738 ล้านบาท ติดลบ 9.38%

บริษัท นีลเส็น ได้รายงานผลการซื้อสื่อโฆษณาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 พบว่า ยอดซื้อสื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน โรงภาพยนตร์ สื่อนอกบ้าน สื่อในห้างสรรพสินค้า รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ต  มีมูลค่ารวม 49.738 ล้านบาท  โดยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 พบว่า ติดลบ 9.38%

10 แบรนด์ ซื้อสื่อสูงสุด ..-มิ.. 2557  

สำหรับแบรนด์ที่ใช้งบซื้อสื่อโฆษณาสูงสุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 โค้กนำมาอันดับ 1 ตามด้วยโตโยต้า และเอไอเอสที่เพิ่มงบเกือบเท่าตัว 

Top 10  Advertisers ..-มิ.57 

สำหรับองค์กรที่ซื้อสื่อโฆษณาสูงสุดยังคงเป็นของยูนิลีเวอร์ ตามด้วยโตโยต้า ไบโอดอร์ฟ และเอไอเอส ส่วนที่ใช้งบโฆษณาลดลง ลอรีอัล ดีแทค และพีแอนด์จี