โตโยต้าร่วมกับเครือข่าย เชิดชูคนทำดีบนถนน เปิดโครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว”

นายบรรณหาร อินทร์ภิรมย์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พล.ต.อ. วุฒิ ลิปต-พัลลภ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นเกียรติเปิดตัวโครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว…Hero on the Road” ถือเป็น การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งบริษัทประกันภัยรถยนต์อีก 9 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเชิดชูบุคคลที่ทำดีบนท้องถนน เฟ้นหาคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร ไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดงานฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโอกุระ ถนนวิทยุ

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศมากว่า 52 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้า คือ ด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึก และร่วมรณรงค์ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้วยวินัยและน้ำใจ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียบนท้องถนน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งเครือข่ายถนนสีขาวจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ 9 แห่ง เปิดตัวโครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว…Hero on the Road” เพื่อเฟ้นหาและเชิดชูผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง เคารพกฎและรักษาวินัยจราจร ไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ คือ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน : 2011-2020” (Decade of Action for Road Safety : 2554-2563) ที่ประกาศโดยสหประชาชาติ

โครงการ รวมพลคนดีถนนสีขาว ได้รับเกียรติจากผู้มีจิตอาสาทำความดีบนท้องถนนร่วมเป็น Hero Model เพื่อเป็นตัวแทนสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีบนท้องถนน ได้แก่ คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ (นักแสดงและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู) คุณภาณุพงศ์ ลาภเสถียร (ปาว – นักปั่นกู้ชีพ) คุณสมควร วังมะฤค (ดีเจอ้อยใจ และอาสาสมัครจราจรหญิง)

โครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว” แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและเชิดชูคนทำดีบนท้องถนน กับ Hero Model ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีบนท้องถนน

กิจกรรมที่ 2 เฟ้นหาและรับสมัครคนทำดีบนท้องถนน กับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปฏิญาณตนเป็นคนดีบนท้องถนน โดยจะต้องไม่เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมที่ 3 เคารพกฎ รักษาวินัยจราจร โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการรณรงค์บังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร พรบ. ขนส่ง อย่างถูกต้องในพื้นที่ 17 จังหวัด (สามารถดูรายละเอียดจากเอกสารแนบ) ที่มีการละเมิดกฎจราจร และสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยการตั้งด่านตรวจพิเศษขึ้น ณ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกิจกรรมที่ 2 จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของ

• บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : www.toyota.co.th/heroontheroad

• กรมการขนส่งทางบก : www.dlt.go.th

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 จะได้รับสติ๊กเกอร์ “รวมพลคนดีถนนสีขาว…Hero on the Road” เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงการเข้าร่วมกิจกรรม และจะได้รับการเชิดชูเกียรติผ่านสื่อ และเว็บไซต์จากกรมการขนส่งทางบก รวมถึง รับ พ.ร.บ.รถยนต์ฟรี หากผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

• การตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ทะเบียนรถ ใบขับขี่รถยนต์ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากทางกรมการขนส่งทางบก

• การตรวจสอบการกระทำผิดกฎจราจรที่ได้รับใบสั่งจากตำรวจจราจร ภายใน 1 ปีย้อนหลังนับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการผู้สมัครจะต้องไม่เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา1 ปี โดยอ้างอิงจากเอกสารการเรียกร้องการใช้สิทธิ์ประกันภัย

• จะต้องมีบุคคลรับรองตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ เปิดเผยว่า “ในนามของบริษัทโตโยต้าฯ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมเปิดโครงการรวมพลคนดีถนนสีขาว เฟ้นหาและเชิดชูคนทำความดี เพื่อเป็นต้นแบบทั้งในด้านของวินัยจราจรและการแบ่งปันน้ำใจให้แก่เพื่อนร่วมทาง ที่จะทำให้เกิดวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมืออีกครั้งของภาคีเครือข่ายถนนสีขาว และในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ 9 แห่ง สอดคล้องกับนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวคิด Time for Action ที่เราทุกคนจะต้องร่วมลงมือปฏิบัติทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนสู่สังคมไทย ดังความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ที่จะขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นแก่คนไทย”

นายบรรณหาร อินทร์ภิรมย์ กล่าวว่า “อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยสาเหตุสำคัญคือ การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ขาดจิตสำนึก ดังนั้น รัฐบาลประกาศให้อุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติโดยกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยต้องลดจำนวนอุบัติเหตุให้ได้ครึ่งหนึ่ง ในระหว่างปี 2553 – 2563 หรือมีผู้เสียชีวิตได้ไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคน ผมขอขอบคุณบริษัทโตโยต้าฯ ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม Hero on the Road เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบที่ดีในเรื่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้มีน้ำใจเอื้ออาทรบนท้องถนน ปฏิบัติตามระเบียบวินัยไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร ตลอดจนไม่เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 1 ปี จะได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบคนดีถนนสีขาว และได้รับฟรี พ.ร.บ.รถยนต์ และส่วนลดเบี้ยประกันภัยฯ รวมถึงได้รับการยกย่องเชิดชูผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก ในนามกรมขนส่งทางบกหวังว่าโครงการนี้จะเกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สะท้อนให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงได้จริง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจราจรในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย และการอำนวยความสะดวกโดยการให้บริการและจัดการจราจร ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตอบรับนโยบายของภาครัฐและยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ Hero on the Road นี้ โดยจะทำการตั้งด่านตรวจขึ้นพิเศษ ณ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมพิจารณาคัดเลือก 17 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุงทั่วประเทศ เพื่อทำให้ถนนทุกสายในประเทศไทยมีความปลอดภัยและปราศจากอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดไป วันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการลดอุบัติภัยบนถนน และส่งเสริมคนต้นแบบที่มีวินัยบนท้องถนนอย่างจริงจัง”

นอกจากนั้น โตโยต้าได้จัดกิจกรรม “Campus Challenge 2014 โดย โตโยต้าถนนสีขาว” ผ่านมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อประกวดแผนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยภายในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดให้มีการนำแผนรณรงค์มาปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเห็นความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัยและลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนในที่สาธารณะ โดยทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ไปศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่นระยะ เวลา 5 วัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toyota.co.th/campuschallenge2014

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”