คนไทยติดหนึบมือถือ แซงทุกชาติ ไปเที่ยวต้องพกตลอด เชื่อมโซเชียลมีเดีย

โฮเทลส์ ดอทคอม WFH เว็บไซต์จองห้องพักออนไลน์ได้สำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเวลาเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนโดยสำรวจนักท่องเที่ยวจาก 28 ประเทศทั่วโลก พบว่า คนไทยเป็นชาติอันดับ 1 ที่ต้องการพกมือถือไว้ตลอดเวลา แม้ในเวลาท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน มีสัดส่วน 85% ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่กว่า 78 เปอร์เซ็นต์ และชาวญี่ปุ่นในอันดับสามที่ 69 เปอร์เซ็นต์

ผลสำรวจยังพบว่า มีคนไทยน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่รู้สึกเสียใจเมื่อใช้เวลาส่วนมากไปกับโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน โดย 6 ใน 10 หรือราว 64 เปอร์เซ็นต์ใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการเช็คอีเมลล์ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ 100 เปอร์เซ็นต์ใช้มือถือเพื่อเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค

อันดับประเทศที่ไม่ต้องการงดใช้มือถือมากที่สุดแม้ในช่วงเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน

สมาร์ทโฟนต้องมาก่อน พาสปอร์ตทีหลัง

ผลสำรวจยังพบว่า 10 อันดับของใช้ที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวซึ่งพบว่าสมาร์ทโฟนคือสื่งที่นักท่องเที่ยวคนไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยหนังสือเดินทางและประกันภัยระหว่างเดินทาง   มีดโกนรั้งท้ายตารางในอันดับที่ 10

10 อันดับของใช้จำเป็นเมื่อเดินทางท่องเที่ยวสำหรับคนไทย

ชาวจีน นิยมแต่เสริมแต่งเรื่องท่องเที่ยว

เมื่อถามถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวทำเมื่อเดินทางกลับมาจากการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าเมื่อเล่าถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวให้เพื่อนเหรือคนรอบข้างฟัง ผู้ตอบแบบสอบถามได้แต่งเสริมเรื่องราวการท่องเที่ยวของตนให้ดูสนุกและน่าสนใจมากขึ้นกว่าความเป็นจริง  โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอันดับหรือราว 67 เปอร์เซ็นต์ยอมรับว่าตนเคยปรุงแต่งเองราวการท่องเที่ยวให้น่าตื่นเต้นกว่าจริง รองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากเยอรมนี (64%) อันดับสามคือนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่ 48 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยรั้งตำแหน่งในอันดับที่ 5 ของตาราง โดยราว 46 เปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยยอมรับว่าตนเองแต่งเติมเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวของตนให้สนุกมากขึ้นเมื่อเวลาเล่าให้เพื่อนฟัง

อันดับประเทศที่มีการปรุงแต่งเรื่องราวการเดินทางของตนเองเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอรรถรสเวลาเล่าเรื่อง

ที่มา : โฮเทลส์ ดอทคอม

หมายเหตุ มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 2,495 ราย จาก 28 ประเทศในเดือนกรกฎาคม 2557