แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมราชองครักษ์ เปิดโครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมราชองครักษ์ เปิดตัวโครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการให้ความช่วยเหลือเรื่องสายตาแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาและผู้สูญเสียสายตาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตนเองได้ โดยโครงการฯ จะนำทีมผู้เชี่ยวชาญและาเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ พร้อมตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคตาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 5 ปีเต็มนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557-2562 โดยตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาให้ได้จำนวนกว่า 10,000 คน พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจไปยังพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านโปสการ์ดรูปนกสัญลักษณ์แห่งความสุขและกำลังใจ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากศิลปินดาราชื่อดังที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ โฬม-พัชฏะ นามปาน ผู้พันเบิร์ด-วันชนะ สวัสดีและสมชาย นิลศรี ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ 3 มาถ่ายทอดบทเพลงที่เปี่ยมไปด้วยหัวใจแห่งความหวัง ร่วมด้วยเหล่าเซเลบริตี้จิตอาสาอีกคับคั่ง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวว่า “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างแว่นท็อปเจริญและกรมราชองครักษ์ ที่ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทั้งทางด้านสาธารณสุขและด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โครงการฯ จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ครูอาจารย์ ทหารและพระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหา ผู้สูญเสียทั้งทางด้านสายตาและด้านอื่นๆ ในพื้นที่ดังกล่าว ให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพและดูแลตนเองได้”

“โครงการจะดำเนินงานลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ที่ตรงกับค่าสายตา พร้อมตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคตาแด่พี่น้องชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาสและปัตตานี อย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 5 ปีเต็มนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัยจากแว่นท็อปเจริญ โดยในแต่ละครั้งของการลงพื้นที่ใช้ระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงประมาณ 200-500 แว่นต่อครั้ง รวมประชาชนเป้าหมายของโครงการฯ ทั้งสิ้นกว่า 10,000 คน” นายนพศักดิ์ กล่าว

ภายในงานเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ได้จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแว่นท็อปเจริญ ร้านแว่นตาที่อยู่เคียงคู่คนไทยและประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 50 ปี พร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานของโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยมี ‘สมชาย นิลศรี’ ผู้ชนะจากไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 มาถ่ายทอดบทเพลงที่เปี่ยมไปด้วยหัวใจแห่งความหวัง แทนความรู้สึกของพี่น้องชาวใต้ พร้อมสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินดาราชื่อดัง อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ โฬม-พัชฏะ นามปาน และผู้พันเบิร์ด-วันชนะ สวัสดี ในหัวข้อ ‘ส่งกำลังใจ ให้สายตาที่ดี แด่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้’ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสาเขียนข้อความส่งกำลังใจไปยังพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ผ่านโปสการ์ดที่ถูกออกแบบขึ้นพิเศษ (รูปนก) อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสันติภาพ ความสุข และกำลังใจร่วมกับเหล่าเซเลบริตี้จิตอาสาอีกคับคั่ง

พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ประธานคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิริติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า “กรมราชองครักษ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชาชนต้องประสบปัญหาความรุนแรงและพบกับความสูญเสีย เราจึงรู้ดีว่าการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก สายตาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ประชาชนจะสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยและดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้อย่างปกติสุข ด้วยเหตุนี้  กรมราชองครักษ์จึงได้ร่วมมือกับแว่นท็อปเจริญ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสายตาและการประกอบแว่นตาใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีโอกาสได้รับบริการ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีผลกระทบจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตาให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งยังส่งผลลัพธ์ในอนาคตที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

“โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสารวมพลังแห่งธารน้ำใจ ร่วมส่งกำลังใจไปยังพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการเขียนข้อความลงบนโปสการ์ดแห่งกำลังใจ (รูปนก) อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง ‘สันติภาพ’ ความสุข และกำลังใจ โดยสามารถรับโปสการ์ดได้ที่งาน พร้อมส่งกลับคืนได้ที่แว่น  ท็อปเจริญทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมและส่งต่อไปยังพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากหัวใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-612-4170-1 หรือคลิกเข้าดูเว็บไซต์ www.topcharoen.co.th