เทสโก้ โลตัส ประกาศพร้อมรับเออีซี จําหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐานสากล ย้ําความสด สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพสูงแบบ ‘เออีซีพลัส’

เทสโก้ โลตัส ประกาศพร้อมรับเออีซี หลังจากซุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ให้สด สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพสูงแบบ “เออีซีพลัส” มั่นใจควบคุมความปลอดภัยทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ ให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับเช็คความชัวร์ได้ถึงในฟาร์ม

คุณพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมายการค้าและเทคนิค เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคตลอดมา ล่าสุดสินค้าเนื้อสัตว์ก้าวสู่มาตรฐานสากลแล้ว หรืออาจเรียกได้ว่า มาตรฐานเออีซีพลัส เนื่องจากในปี 2558 ที่ไทยจะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี สินค้าเนื้อสัตว์ของไทยต้องมีคุณภาพมาตรฐานที่ทำให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มั่นใจในสินค้า”

เทสโก้ โลตัส เน้นการดูแลจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้เนื้อสัตว์ปลอดภัย มีคุณภาพสม่ำเสมอ เริ่มจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตั้งแต่การจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงระบบปิด มีการจัดการฟาร์มที่ดีและควบคุมโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยง โดยมีระบบการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากรมปศุสัตว์ (GAP) ซึ่งจะมีสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสัตวบาลตรวจ สอบควบคุมฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการสุ่มตรวจสุขภาพ ตรวจสอบสารตกค้างยาสัตว์ ก่อนส่งมอบให้โรงเชือด และมีกระบวนการแปรรูปตัดแต่งที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ควบคุมความเย็นทุกขั้นตอน เพื่อให้เนื้อสัตว์มีคุณภาพที่ดีที่สุด”

นอกจากนี้ สำหรับการควบคุมความปลอดภัยในช่วงต้นน้ำ เทสโก้ โลตัส ยังใช้มาตรฐานอนุมัติโรงงานผู้ผลิตเนื้อสัตว์ Tesco Food Manufacturing Standard (TFMS) ซึ่งเทียบเท่าหรือมากกว่ามาตรฐานคุณภาพสำหรับธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (The British Retail Consortium)  สำหรับทุกโรงงานเนื้อสัตว์ที่ผลิตสินค้าให้เทสโก้จะต้องผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดนี้ก่อน เป็นคุณภาพที่เราขอเรียกว่า “เออีซีพลัส” นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค เทสโก้ โลตัส ยังเข้าสุ่มตรวจสอบกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยทีมผู้ตรวจประเมินโรงงาน ได้รับการอนุมัติให้ตรวจสอบโรงงานได้ จากเทสโก้ ประเทศอังกฤษ

สำหรับในช่วงกลางน้ำ เทสโก้ โลตัส ยังมีระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าขณะขนส่ง ด้วยรถขนส่งที่ทันสมัยติดระบบ GPS และ data logger ทุกคัน เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิรถขนส่งทุกคันที่ส่งสินค้าให้สาขา และกำหนดจัดเก็บเนื้อสัตว์ภายใน 15 นาทีในอุณหภูมิเย็น เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า

ในช่วงปลายน้ำ คือเมื่อสินค้าอยู่ในสาขา เทสโก้ โลตัส ยังสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานเทสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อสัตว์ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง ไม่มีสารตกค้างที่เป็นยาสัตว์ และต้องไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค

“จะเห็นได้ว่า เนื้อสัตว์ที่จำหน่ายที่เทสโก้ โลตัสเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพสูง วิธีการเลือกซื้อที่อยากแนะนำผู้บริโภคก็คือ ให้ดูว่ามาจากแหล่งเชื่อถือได้ หรือมีเครื่องหมายการรับรองระบบคุณภาพหรือไม่ หากเป็นเนื้อสัตว์แช่เย็น ควรสังเกตสีของเนื้อต้องไม่เขียวคล้ำ หรือลักษณะเป็นเมือกยืด ไม่ควรมีรอยช้ำเลือดที่แดงมากหรือมีตุ่มฝีหนอง ลักษณะเนื้อก็ขึ้นกับแต่ละชนิดสัตว์ ควรดูเนื้อที่มีสีชมพูเรื่อๆ  ผิวเป็นมัน มีลักษณะแน่น ไขมันสีขาวขุ่น เป็นต้น” คุณพรเพ็ญให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้บริหารเทสโก้ โลตัส ยังฝากเตือนว่า การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากมาย เช่น หากเนื้อสัตว์มีเชื้อจุลินทรีย์ ก็อาจทำให้ท้องร่วง เป็นโรคพยาธิ โรคระบบทางเดินอาหาร หากมีสารเร่งเนื้อแดง ก็อาจทำให้ระบบการหายใจผิดปกติ โดยผู้ที่เป็นโรคหอบหืดจะกระตุ้นให้มีอาการมากขึ้น และถ้าสะสมมาก อาจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง   ส่วนยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในเนื้อสัตว์  ถ้าได้รับและสะสมอาจทำให้เกิดการดื้อยา เมื่อเป็นโรคแล้วรักษาไม่หาย นอกจากนี้ สิ่งแปลกปลอมที่พบในเนื้อสัตว์ เช่น เข็มจากการฉีดยาหมู ชิ้นส่วนมีดจากการตัดแต่ง หากบริโภคเข้าไปโดยมองไม่เห็น อาจทำให้ร่างกายเกิดบาดแผลใหญ่ได้

เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้ง่ายขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ เทสโก้ โลตัส ได้พัฒนาฉลากคิวอาร์ โค้ด (QR Code) บนสินค้าประเภทอาหารสด เพื่อให้ผู้บริโภคสแกนและตรวจสอบย้อนกลับสินค้าที่จำหน่ายในสาขาได้เป็นแห่งแรกอีกด้วย