ปรีชา เอกคุณากูล CEO ซีพีเอ็น รับคำท้า Ice Bucket Challenge จาก สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ CEO เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น”

ปรีชา เอกคุณากูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอรับคำท้าจาก สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในกิจกรรม ALS Ice Bucket Challenge โดยได้เรียนเชิญ สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานของศูนย์การค้าของ ซีพีเอ็น ทุกศูนย์ฯ รวม 25 ศูนย์ ที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ ในวันนี้ เพื่อร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สมทบทุนบริจาคให้กับ 10 มูลนิธิ รวม 1 ล้านบาท โดยในภาระกิจนี้ซีพีเอ็นขอไม่ส่งคำท้าต่อ แต่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ทราบข่าวร่วมทำบุญไปด้วยกัน

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สมทบทุนบริจาคให้กับ 10 มูลนิธิ รวม 1 ล้านบาท

1. มูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

3. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์

4. มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

5. มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

6. กองทุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

7. มูลนิธิโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์)

8. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

9. สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ

10. บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก