ดีแทครับมือปิดกั้นมัลแวร์ SMS อย่างทันสถานการณ์เพื่อให้ลูกค้าใช้งานไม่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ผู้ใช้มือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้รับข้อความ SMS ที่เป็นมัลแวร์ เพื่อให้ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบ .apk โดยเมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นจากไฟล์ .apk ดังกล่าวลงในเครื่องแล้ว จะมีผลเสียต่อผู้ใช้งานเครื่องนั้นคือมือถือจะจัดการส่ง SMS ออกไปยังหมายแลขโทรศัพท์อื่นๆ ที่บันทึกอยู่ในรายชื่อในสมาร์ทโฟนเครื่องที่ใช้งานเองโดยอัตโนมัติ  และแพร่มัลแวร์ต่อไปยังผู้อื่นอย่างไม่รู้ตัวตามรูปแบบเดียวกัน นอกจากจะทำให้เสียค่าบริการส่ง SMS แล้ว ยังอาจจะมีผลเสียถึงการถูกขโมยข้อมูลอื่นๆ เพื่อนำไปใช้งานในทางมิชอบ

ทางดีแทคได้รับทราบปัญหาจากผู้ใช้งานเมื่อ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา และได้มีการปิดกั้นการดาวน์โหลดจาก SMS ที่มีมัลแวร์นี้อย่างรวดเร็วในวันเดียวกัน จากลิงค์ http://goo.gl/AjT773http://goo.gl/YzeUVxhttp://goo.gl/4cGR8fhttp://goo.gl/q87XnMhttp://goo.gl/npd8sdhttp://goo.gl/WhVvXThttp://googl/AjTXXXXhttp://goo.gl/INFLXNhttp://goo.gl/pbS3Tjhttp://goo.gl/Yhttp://googl/AjT773 เป็นต้น รวมทั้ง ปิดการส่ง SMS ที่แพร่กระจายจากมัลแวร์ดังกล่าว หลังจากการแก้ไขโดยปิดกั้นการดาวน์โหลดจากเซิฟเวอร์อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์นี้ จึงทำให้เกิดผลกระทบกับลูกค้าดีแทคน้อยมาก

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ดีแทคได้ดำเนินการติดต่อลูกค้าในรายที่ติดมัลแวร์ถึงวิธีที่จะแก้ไขลบ (uninstall) มัลแวร์ที่ถูกติดตั้งในตัวเครื่อง และแนะนำการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น สำหรับลูกค้าในช่วงแรกที่ได้รับผลกระทบนั้น ทางดีแทคได้ปรับส่วนลดยอดค่าใช้บริการ SMS ที่เกิดขึ้นจากมัลแวร์นี้เพื่อให้ลูกค้าสบายใจและไม่ได้รับภาระค่าใช้จ่าย SMS ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้ทีมงานดีแทคจะเฝ้าระวังและอัพเดตมัลแวร์เพื่อป้องกันและปิดกั้นการดาวน์โหลดต่อไป รวมถึงจะดำเนินการแจ้งเตือนลูกค้าท่านอื่นๆ ให้ทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย