กลุ่มมิตรผล เปิดสายการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง

กลุ่มมิตรผล เปิดตัวสายการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์แห่งใหม่ ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ (Full Automation) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหาร เชื่อมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลาดพรีเมียม และรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างแข็งแกร่ง

นางอัมพร กาญจนกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “กลุ่มมิตรผล มีการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดรับกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าโดยในเฉพาะตลาดต่างประเทศมีความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เกรดพิเศษ และน้ำตาลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เราจึงได้ริเริ่มสายการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มมิตรผล เนื่องจากเป็นโรงงานน้ำตาลทรายขาวแห่งแรกในประเทศไทยที่มีระบบการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่กระบวนการละลาย ต้ม เคี่ยว ปั่น ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อด้วยหุ่นยนต์และเครื่องจักร โดยใช้งบประมาณลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท และสามารถผลิตน้ำตาลทรายขาวได้ 2,000 ตันต่อวัน หรือ 600,000 ตันต่อปี ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในกลุ่มมิตรผล และในประเทศไทย”

สายการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง ให้ประสิทธิภาพในการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจัดการด้านโลจิสติกส์ในขั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลีย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีจุดเด่นดังนี้

· เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งมีข้อดีคือ

1. ควบคุมกระบวนการทำงานได้อย่างแม่นยำ และให้คุณภาพของผลผลิตที่สม่ำเสมอ

2. ลดข้อผิดพลาด (Breakdown) ในกระบวนการผลิต จึงสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

3. พนักงานใช้เวลาในการดูแลเครื่องจักรน้อยลง และสามารถทำงานส่วนอื่นให้กับองค์กรได้มากขึ้น

·ใช้เทคโนโลยี Activated Carbon ในการกรองน้ำเชื่อม เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยคาร์บอนที่มีรูพรุนเล็กๆ จำนวนมาก จึงมีคุณสมบัติในการดูดซับและมีประสิทธิภาพในการลดค่าสีน้ำเชื่อมสูงกว่าการกรองด้วยเรซิ่นแบบเดิม

·มาพร้อมเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยใช้ไอน้ำและไฟฟ้าในกระบวนการผลิตลดลงราว 30%

·กระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และมาตรฐานระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC22000

ทั้งนี้ การเปิดสายการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์แห่งใหม่ จะทำให้โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง สามารถผลิตน้ำตาลได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ และน้ำตาลทรายแดง ซึ่งนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่เหนือกว่าการจำหน่ายเพียงน้ำตาลทรายดิบซึ่งเป็นสินค้าขั้นต้น นอกจากนี้รายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในทางอ้อมอีกด้วย

“การเปิดตัวสายการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์คุณภาพสูง ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จะช่วยให้กลุ่มมิตรผลสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างหลากหลายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนผลักดันการเติบโตของกลุ่มธุรกิจน้ำตาลไทยได้ราว 10% ต่อปี รวมทั้งช่วยเสริมศักยภาพของกลุ่มมิตรผลในการรุกตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น” นางอัมพร กล่าวทิ้งท้าย