มาดูกันว่า 8 โปรเจค 53,000 ล้านบาทของ CPN มีอะไรบ้าง