เคทีซีสวนกระแส 9 เดือน กวาดกำไร 1,330 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 3/57 กำไรโต 63%

เคทีซีโชว์ผลการดำเนินงาน 9 เดือน กำไรสุทธิ 1,330 ล้านบาท เติบโต 65% ส่วนไตรมาส 3/2557 สามารถทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 63% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 504 ล้านบาท โดยมีปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเติบโตที่ 7.5% ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรม ในขณะที่ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดต่ำกว่าอุตสาหกรรม พอร์ตสินเชื่อบุคคลขยายตัวต่อเนื่องถึง 12% เตรียมอัดแคมเปญการตลาดโค้งสุดท้ายของปี รองรับช่วงเทศกาลแห่งการจับจ่าย

นายระเฑียร  ศรีมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมบัตรเครดิตในไทยมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อุตสาหกรรมสินเชื่อบุคคลยังคงเติบโตได้ตามการใช้สอยในชีวิตประจำวัน แต่เป็นการเพิ่มในอัตราที่น้อยลง”

“สำหรับการดำเนินงานของเคทีซีในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ยังคงรักษาระดับการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล โดยมีกำไรสุทธิ 504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 63% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 7% หากเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ทำให้ 9 เดือนแรก บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้ทั้งสิ้น 1,330 ล้านบาท จากรายได้รวมเติบโตที่9% แม้ว่าบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มขึ้น 10% แต่ค่าใช้จ่ายทางการเงินและหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงที่ 6% และ 1% ตามลำดับ”

“ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 50,852ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 48,233 ล้านบาท โดยพอร์ตลูกหนี้การค้ารวมสุทธิเท่ากับ 47,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 44,359 ล้านบาท ฐานสมาชิกรวม 2.5ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น บัตรเครดิตกว่า 1.77 ล้านบัตร ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิ 31,842 ล้านบาท สินเชื่อบุคคล 683,008 บัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลสุทธิ 14,951 ล้านบาท ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) บัตรเครดิตลดเหลือ 1.9% และ NPL สินเชื่อบุคคลเท่ากับ 1.2% ในขณะที่หนี้สูญได้รับคืนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือเท่ากับ 452 ล้านบาท โดยมีปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเติบโตที่ 7.5% ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมที่ขยายตัว 7.3%”

“บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 3/2557 เท่ากับ 3,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน 1,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดจากแคมเปญส่งเสริมการขายที่มากขึ้น แต่บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทางการเงินให้ลดลง 5% รวมถึงหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่ลดลง 2% เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 2,989ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 504 ล้านบาท เติบโตขึ้น63% จากไตรมาส 3 ของปีก่อนหน้า”

“ไตรมาส 3/2557 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) 24,990 ล้านบาท เป็นวงเงินของธนาคารกรุงไทย 18,030 ล้านบาท และจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ 6,960 ล้านบาท อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6.32 เท่า ซึ่งต่ำกว่าภาระผูกพันที่กำหนดไว้ที่ 10 เท่า”

“เคทีซีมีนโยบายในการทำธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในหลายมิติ โดยแผนการตลาดในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ จะเน้นการคืนกำไรให้แก่สมาชิกทั้งบัตรเครดิตเคทีซี และสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการใช้คะแนนสะสม Forever Rewards เพิ่มความคุ้มค่า และการขยายฐานสมาชิกและกระตุ้นการใช้จ่ายไปยังพื้นที่ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ โดยจะทำการมอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกทุกวันศุกร์สิ้นเดือนตลอดปี สำหรับสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” จะมีการจัดแคมเปญการตลาดสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบันใช้บริการผ่อนชำระได้นานสุดถึง 36 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่3,000 บาทขึ้นไป รวมทั้งยังจัดแคมเปญช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้สมาชิกลุ้นรับรางวัลใหญ่ในการเคลียร์หนี้ พร้อมรับสิทธิลุ้นรับเงินคืนเข้าบัญชีเพื่อให้สมาชิกนำไปต่อยอดธุรกิจและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น”

”บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยแผนงานที่มีความคืบหน้าตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้ทิศทางการดำเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของเคทีซีบรรลุ      เป้าหมายที่วางไว้ และมีผลประกอบการในปี 2557 เป็นไปตามที่คาดการณ์”