5 อันดับแบรนด์ ทรงพลังแห่งปี 2014 กลุ่ม เครื่องใช้ส่วนบุคคลและใช้ในบ้าน (ต่อ)