พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัว Pruksa Precast โชว์ Green Factory แห่งแรกในไทย

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO พฤกษา เรียลเอสเตท เตรียมเปิดตัวโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่ โชว์สุดยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดระดับโลก ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการทำงาน ที่สำคัญคือ เป็น Green Factory แห่งแรกของไทย ที่นำมาใช้ในการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยเสริมกำลังการผลิตบ้านที่มีคุณภาพ ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของพฤกษา